LIKABEHANDLING GÖR ALLA TILL VINNARE!

Vårt likabehandlingsprogram, som togs fram 2016, går under namnet EFFATA – ett arameiskt ord som betyder ”öppna dig”. Programmet utgår från alla de sju diskrimineringsgrunderna och inkluderar dessutom socioekonomisk status och utseende. Likabehandling handlar om att förändra normer, strukturer och arbetssätt så att allas kompetens och fallenhet tas tillvara. Likabehandling ger lika möjligheter och rättigheter. Det är inte detsamma som att behandla alla lika, för om vi behandlar alla ”lika” kommer det att leda till osynliggörande och exkluderande av alla som inte följer normen. Det finns många goda argument för att jobba med likabehandling – inte minst förbättrad arbetsmiljö,ökad trovärdighet och främjande av lika rättigheter och möjligheter.

”En inkluderad människa får fritt syre” Hör Stiftsgårdens medarbetare Lotta Lirkas berätta om fördelarna med likabehandling (Radioinslag i P4 Västmanland 28 december 2016)

Svenska kyrkan hyllar kärleken!  Läs mer om hur i artikeln från Vestmanlands läns tidning 29 juni 2017

Är du nyfiken på att veta mer?

Kontakta oss gärna på 010-160 80 01 eller bokningen@stiftsgardenrattvik.se för en diskussion om vad vi kan erbjuda!