LIKABEHANDLING GÖR ALLA TILL VINNARE!

Just nu ser vi över möjligheten att förstärka vår organisation kring vårt populära likabehandlingsprogram EFFATA och kommer därför på sikt att utbilda fler instruktörer. Förhoppningen är att vi under 2021 kan erbjuda fler möjlighet att ta del av vårt unika program.

Vårt likabehandlingsprogram går under namnet EFFATA – ett arameiskt ord som betyder ”öppna dig”. Programmet utgår från alla de sju diskrimineringsgrunderna. Likabehandling handlar om att förändra normer, strukturer och arbetssätt så att allas kompetens och fallenhet tas tillvara. Likabehandling ger lika möjligheter och rättigheter. Det är inte detsamma som att behandla alla lika, för om vi behandlar alla ”lika” kommer det att leda till osynliggörande och exkluderande av alla som inte följer normen. Det finns många goda argument för att jobba med likabehandling – inte minst förbättrad arbetsmiljö, ökad trovärdighet och främjande av lika rättigheter och möjligheter.

Varmt välkommen att kontakta Jimmy Nilsson på telefon 010-160 80 62
eller Jimmy.nilsson@svenskakyrkan.se om du vill veta mer.

För mer information se här: Effata