Pengarna eller livet, dags att vända om?
– fallet med kyrkans skog

Del 3a: Tro, pengar, skog — hur hänger de ihop?
Digitalt 4-6 juni 2021
Del 3b: Vi arbetar oss fram mot förståelse och handlingskraft
Grupparbete under mellanperioden, digitalt
Del 3c: Kyrkan, klimatet och vår skog. Omvändelse – men vart och hur?
Stiftsgården Rättvik den 1-3 oktober 2021

Vi vill med denna tredje kurs återigen sammanföra teologi och naturvetenskap för att fördjupa oss i vår samtids stora ödesfrågor. Denna gång är kursen tredelad: 3a sker i digital form, 3b vid valfria tidpunkter och 3c på Stiftsgården i Rättvik.

 

Tanken är att man deltar i alla tre delarna, men det är möjligt att anmäla sig till enbart 3a&b respektive 3c. Ett sammanfattande material kommer att tas fram efter de två inledande delarna, så att den som inte haft möjlighet att delta ska kunna läsa in materialet och delta med behållning i 3c.

Målsättningen är att kursen ska behandla ekonomiska begrepp och deras användning i praktiken, hur olika individer och organisationer inklusive kyrkan agerar ekonomiskt och hur teologisk reflektion, med den svåra klimatsituationen  som bakgrund, kan bidra. Kyrkans skogsbruk fungerar som ett exempel, till vilket vi skall försöka koppla frågor och svar. Kursen leder fram till fördjupade kunskaper om hur olika processer och aktörer samverkat och hur detta lett fram till den situation vi har. På denna grundval skall vi försöka hitta vägar att själva agera, och påverka i en konstruktiv riktning.

Läs mer om kursen och priser här: Ekoteologi, del 3
För frågor är du välkommen att kontakta oss på program@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 00 vxl.
För anmälan vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt med besked om du fått plats.

Gör din intresseanmälan här!