HÖGT OCH LÅGT I GUDS HUS

Fortbildning för kyrkväktare, 6-8 november 2018

I Guds hus ryms allt men allt kommer inte att hinnas med under denna kurs. Däremot väldigt mycket om hierarkier och samspel, digitala gravkartor, symboler, bikupans mångfald, ramavtal, hållbar förvaltning och inomhusklimat samt dialog om att bygga människor. Dessutom finns tid för samtal, erfarenhetsutbyte och samvaro.

Mer info om kursen hittar du här: Högt och lågt i Guds hus
För att boka kontakta bokningen på bokningen@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 01.

Välkommen!