KURSER HÖSTEN 2019

Nedan hittar du våra kurser för hösten 2019. Fler kurser kommer att bli aktuella och detaljerade program till respektive kurs kommer under våren. Välkommen att lära nytt hos oss!

Fortbildning för husmödrar, 26-28 augusti
Psykisk ohälsa bland unga, 15-16 oktober
Kyrkvärd i andakt och bön, 27-29 september 2019
Kyrkvärd i och med församlingen, 8-10 november 2019
Kyrkväktarutbildning, 12-14 november
Baskurs för nya kyrkvärdar, 6-8 december 2019