KURSER VÅREN 2019

Nedan hittar du våra kurser våren 2019. Fler kommer att tillkomma. Om du klickar på en kurs kommer du till kurssidan där du hittar mer information om respektive kurs. Välkommen att lära nytt hos oss.

Kyrkvärd i Guds tjänst 8-10 februari 2019
Baskurs för nya kyrkvärdar 8-10 mars 2019
Kyrkvärd i andakt och bön, 12-14 april 2019
Kyrkvärd i och med församlingen, 10-12 maj 2019