Under denna rubrik finner du alla våra kyrkvärdsutbildningar med en sida och program för varje kurs. För en samlad bild av alla våra kyrkvärdsutbildningar se programfoldern nedan.

Kyrkvärdskurser ht 2018 – vt 2019