Kyrkvärd i och med församlingen

Kyrkvärdsutbildning 9-11 november, 2018

Att vara kyrkvärd/gudstjänstvärd är en mångskiftande uppgift. Kyrkvärden är i många sammanhang något av församlingens ansikte utåt. Vi erbjuder fem olika delkurser som alla ger en solid grund för uppdraget som kyrkvärd/ gudtjänstvärd. Välj den eller de kurser som passar dig. Förutom kursinnehållet ger kurserna möjlighet till erfarenhetsutbyte med kyrkvärdar från andra församlingar.

För mer information om kursen och priser se: Kyrkvärd i och med församlingen

För att boka kontakta bokningen på bokningen@stiftsgarden.org eller 010-160 80 01.

Välkommen!