Verktyg för existentiell och psykisk hälsa i arbetet med barn och unga

Kurs för dig som möter barn och unga
20-21 oktober 2021

Det är oroande att ungdomar i det sekulära och individualistiska samhället lider av psykisk ohälsa och ensamhet. Vår uppgift som kyrka är att kunna bemöta barn och unga med stöd för bättre psykisk hälsa. Det finns konkreta verktyg för den som vill öka sin kompetens att samtala och stödja unga. Därför anordnar Stiftsgården Rättvik ännu en ny kurs i ämnet psykisk hälsa med fokus på verktyg och strategier.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och reserverar oss för ändringar p g a pandemin.

Med sekulariseringen har vi kopplat bort tron till något större, genom individualiseringen så är varje individ utlämnad till sig själv. Det är viktigt att det skapas tillfällen för unga att möta sig själva och andra där man kan tala om det viktiga i livet. Att få fundera, ställa frågor och samtala om Meningen med mig kan vara livsviktigt.

“En känsla av meningsfullhet i livet, är en stark hälsofaktor som främjar både fysisk och psykisk hälsa. Den kan förebygga depression, självmord och missbruk, och bidrar till förmågan att hantera utmanande livshändelser. Meningsfaktorn verkar också vara central för religionens och andlighetens positiva effekter på vårt välmående och vår psykiska hälsa. Upplevelsen av tillhörighet och mening är dessutom avgörande för en positiv ungdomsutveckling.” Det säger Christina Lloyd utifrån sin forskning. Hennes forskning och fakta som hon tagit fram ligger till grund för de konkreta verktyg att arbeta med psykisk hälsa som tagits fram i materialet “Meningen med mig”.

Detta är en kurs där du själv eller tillsammans med en samarbetspartner rustas att utveckla ditt arbete med unga i vår samtid. Du får arbeta i en utvecklingsprocess med att stärka dina egna förmågor, hitta metoder och förhållningssätt att prata om existentiell hälsa med de unga. Efter kursen erbjuder vi en uppföljningsdag med möte på nätet i början av 2022.

Under dagarna använder vi materialet Meningen med mig som grund. Materialet är framtaget för att kunna användas av olika aktörer i och utanför kyrkan för att förbättra ungas psykiska hälsa. Det är framtaget i Västerås Stift i samverkan med Stockholms Stift, Svenska Kyrkans Unga i Västerås Stift och Stiftsgården Rättvik.

I början av 2022 erbjuder vi en uppföljningsdag digitalt för de som vill följa upp sitt arbete och se vägar vidare.

Mer info hittar du här: Psykisk hälsa, folder
För frågor är du välkommen att kontakta oss på bokningen@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 01.
För bokning vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt med besked om du fått plats.
Det finns fortfarande några platser kvar till denna kurs så om du inte hunnit anmäla dig i tid så går det bra att anmäla sig nu också. 

Välkommen!

Gör din intresseanmälan här!