Vård och underhåll, del 2

Fortbildning för kyrkväktare, inventarieansvariga och kyrkvärdar, 3-4 oktober 2018

Kursen ”Vård och underhåll av kyrkorummet – inredning och inventarier” har genomförts ett antal gånger under de senaste åren. Under kurserna och vid utvärderingarna har det framkommit ett behov av ytterligare fördjupning i vissa ämnen. Så som praktisk inventering och föremålsdokumentation, historisk bakgrund och symboler i kyrkorummet. Även detta kurstillfälle kommer att blanda teori och praktik och är en fortsättning på del 1 som äger rum 1-2 oktober. Delta gärna i båda om du kan!

För mer information och priser se: Vård och underhåll del 2, okt 2018

För mer information om kursen kontakta Lotta Lirkas på 010-160 80 62 eller lotta.lirkas@stiftsgardenrattvik.se
För bokning kontakta oss på 010-160 80 01 eller bokningen@stiftsgardenrattvik.se

Välkommen!