Ledarutbildning i det nya materialet

”Meningen med mig”

26-27 april 2023

Kursen kommer att till stor del handla om de modeller för att arbeta med samtal kring Psykisk Hälsa som finns i materialet ”Meningen med mig”. Ett material som Svenska kyrkan arbetat med under flera år och som bygger på den forskning kring känsloreglering och traumabearbetning som är verktyg i livet för att just utveckla en existentiell och andlig hälsa. Materialet är ett grundmaterial som är gjorts så öppet att man kan använda det både i sekulära sammanhang och i mer andlig sammanhang. Det är inte ett terapimaterial utan ett underlag för att ge verktyg att utveckla förmågan att samtala kring känslor och tankar i relation till andra och skapa sammanhang för existentiella frågor. Alltså att formulera och pröva sina svar på olika sätt kring svaret på frågan ”Meningen med mig”. Materialet riktar sig främst till unga 13-18 år men kan användas i olika ålders och verksamhetkontexter för att utveckla kompetenser hos individer att undersöka svar på frågan Meningen med mig och öka psykisk och existentiell hälsa. Christina Lloyd, leg psykoterapeut, PhD, Institutet för Unga och Meningsskapande. Forskare i klinisk religionspsykologi och existentiell hälsa, inriktning ungas psykiska och existentiella hälsa med särskilt fokus på känsloreglering och meningsskapande. En kurs i Stiftsgårdens serie om ”Verktyg för existentiell och psykisk hälsa”.

Mer info om kursen kommer snart.
För frågor vänligen kontakta oss på program@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 00.
För bokning vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt med besked om du fått plats.

Välkommen!

Gör din intresseanmälan här!