Aktuellt

Det är med sorg i hjärtat vi får lov att ställa in en del av våra planerade kurser och läger, men utifrån de nya restriktionerna har vi ej möjligheter att genomföra allt vi planerat.

  • Global trettonhelg, Agera för klimaträttvisa, 3-6 januari 2022. Inställt. Vi undersöker möjligheten att hitta ny tid längre fram.
  • Sommaråterträff för konfirmander 3-6 januari 2022. Flyttat till 1-4 mars 2022.
  • Konfirmandförträff 14-16 januari 2022. Ersatt med digitalt möte. Mer info kommer till berörda.

Stiftsgården Rättvik har fattat ovanstående beslut i samråd med krisledningen i Västerås stift och Smittskyddet i Dalarna.

  • Måndag den 10 januari 2022 öppnar vi vår restaurang för lunchgäster igen. Välkomna åter!