Representantskapet

Stiftsgårdens representantskap är en unik samarbetsform till ömsesidig nytta för stiftets församlingar och Stiftsgården i Rättvik. Varje församling har rätt att utse två ledamöter samt ledamöter från t ex Kyrkans Unga och Församlingsråd. De övergripande frågorna är: Hur kan Stiftsgården stödja arbetet i församlingarna och vad önskar församlingarna få för stöd från Stiftsgården?

Representantskapet träffas två gånger per år. Vid mandatperiodens första möte utses en särskild grupp som tillsammans med Stiftsgårdens föreståndare planerar och genomför representantskapets möten under året. Gruppen ska också följa arbetet och vara en diskussionspart till ledningen för Stiftsgården. Målsättningen med mötena är att ge kunskaper och nya infallsvinklar inom olika aktuella områden. Nedan kan du ladda ner material från presentationer från det senaste årets möten. Önskar du få Stiftsgårdens verksamhetsuppföljning och bokslut från det gångna verksamhetsåret är du välkommen att ta kontakt med vår ekonomichef Monika Vester. Du når Monika på monika.vester@svenskakyrkan.se eller 010-160 80 00 vxl.

Representantskapsträffen vår 2024

27-28 april 2024

Inbjudan Representantskapet april 2024

Se mer om vårens kurser 2024 här: Kurser våren 2024

Se mer om Färdplan för klimatet här: Färdplanskurser 2024 Stiftsgården Rattvik

Hälsningar från Stiftsgården

Representantskapsträffen hösten 2023

13-14 oktober 2023

Rapport från representantskapet oktober 2023

Se mer om vårens kurser 2024 här: Kurser våren 2024

Se mer om Färdplan för klimatet här: Färdplanskurser 2023-24 Stiftsgården Rattvik

Hälsningar från Stiftsgården

Representantskapsträffen hösten 2022

En världsvid kyrka som uppträder lokalt i form av församlingar – hur är man det?

Sofia Harryson, Västerås stifts konsulent i organisations- och ledarskapsfrågor, ledde dagarna tillsammans med Stiftsgårdens föreståndare Pontus Gunnarsson. Organisationsfrågor var huvudtemat och programmet handlade mer om hur än vad vi som kyrka gör. Tanken bakom det var att om man är klar över de grundläggande frågorna kring sin organisation så kan man inom den sedan lägga all sin kraft på att göra alla de där sakerna som behöver göras för att vara med och hela en värld som på många sätt börjar kännas trasig. Nedan finns Sofias och Pontus presentationer för nedladdning.

Evangelisk-luthersk kyrka Pontus G

Repskap 3-4 dec 2022 Sofia H

Representantskapsträffen våren 2022

Det har nu beslutats att Stiftsgårdens representantskap håller sitt första möte för 2022 i samband med Stiftsgårdens jubileumshelg i början av juni. Jubileet pågår som synes lördag till söndag 3-4 juni. Representantskapet börjar dock på fredag eftermiddag och pågår till och med lördag. För den som vill går det att anmäla sig själv och stanna till och med söndag, men det blir i så fall utöver representantskapets samling.

Läs mer om träffen här: Stiftsgårdens Representantskap våren 2022

Hälsningar från Stiftsgården