Stiftsgårdens representantskap är en unik samarbetsform till ömsesidig nytta för stiftets församlingar och Stiftsgården i Rättvik. Varje församling har rätt att utse två ledamöter samt ledamöter från t ex Kyrkans Unga och Församlingsråd. De övergripande frågorna är: Hur kan Stiftsgården stödja arbetet i församlingarna och vad önskar församlingarna få för stöd från Stiftsgården?

Representantskapet träffas två gånger per år. Vid mandatperiodens första möte utses en styrelse som tillsammans med Stiftsgårdens föreståndare planerar och genomför representantskapets möten. Styrelsen ska också följa arbetet och vara en diskussionspart till ledningen för Stiftsgården. Målsättningen med mötena är att ge kunskaper och nya infallsvinklar inom olika aktuella områden.

Här nedan kan du ladda ner material från höstens representantskapsträff

Presentation Petter Karlsson Tillit och Demokrati

Presentation Jimmy Jansson Om Stiftsgårdens ungdomsarbete

Helena Hermanssons information om Toleransprojektet finns att läsa om på Borlänge kommuns hemsida nedan.

https://www.borlange.se/kommun-och-politik/hallbarhet/toleransprojektet/