Stiftsgården Rättvik

Vi människor befinner oss alltid på vandring i livet. Det är en utmaning att välja vilka vägar vi ska gå. Ibland rullar livet på, ibland utmanas vi av branta uppförsbackar. Stiftsgården vill vara en plats för de stunder då vägar möts. Goda möten leder till nya tankar, som hjälper oss på vår väg genom livet. Hos oss finns tiden och platsen, tid för att mötas, tid för att reflektera.

SOCIALT ENGAGEMANG

Stiftsgården samverkar med socialförvaltningar, Försäkringskassan, kvinnojourer och andra viktiga samhällsorganisationer för att erbjuda plats för människor med olika sociala behov. Stiftsgården har också ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och är en plats för praktik och arbetsträning. Under arbetsträning och praktik använder vi oss av bemötandemetoden Mary för att deltagarens tid hos oss ska bli så bra som möjligt. Läs mer här:  https://www.svenskakyrkan.se/mary

Det ska finnas möjlighet för alla människor att vistas hos oss, oavsett hur livet ser ut. Därför har vi en Vistelsefond som möjliggör det omöjliga för människor i olika åldrar. Vi tar alltid tacksamt emot bidrag till vår Vistelsefond, från den som vill göra en social insats.

ALKOHOLFRI MILJÖ
Som ett stöd för människor med alkoholrelaterade problem och med tanke på vårt stora ungdomsarbete har vi valt att vara en alkoholfri miljö. Vi vädjar därför till dig som besöker oss att inte använda alkohol på området. Tack för att du visar hänsyn!

ÖPPET FÖR ALLA
I Stiftsgårdens idé och profil ingår att vara en öppen miljö där alla oavsett tro och livsåskådning skall känna sig välkomna – en mötesplats till glädje för många. Här möts människor i olika åldrar, i olika ärenden och med olika bakgrund. Eller som vår föreståndare Nils-Hugo Ahlstedt som var på gården 1952-1975 formulerade det:

”Gården skall ligga som en öppen famn ut emot världen, människorna och Gud. Och i den famnen skall inrymmas alla sorters människor oberoende av religion, hudfärg eller vilken politisk åsikt vi har. Alla är vi av Gud skapta till människor med samma värde”