Vi är många som jobbar på Stiftsgården. Här nedan finner du kontaktinformation till oss.

ADRESS
Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2
795 32 Rättvik
Telefon och E-post
Allmänna frågor010-160 80 00info@stiftsgardenrattvik.se
Bokningen010-160 80 01bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Konfirmation010-160 80 75konfirmand@stiftsgardenrattvik.se
Köket010-160 80 02koket@stiftsgardenrattvik.se
Volontärer010-160 80 00volontarer@stiftsgardenrattvik.se
Organisationsuppgifter
Bankgiro470-0050
Organisationsnummer883200-3084

Receptionens telefontider är följande:

Måndag – fredag 08.00 – 16.00

Lördag – söndag 08.00-15.00

PERSONAL
Nils Åberg, tf föreståndare010-160 80 00nils.aberg@svenskakyrkan.se
Ekonomichef VAKANT
Anna-Britta Backlund, ekonomiansvarig010-160 80 71annabritta.backlund@stiftsgardenrattvik.se
Anna Jonsson, driftsledare010-160 80 09anna.jonsson@stiftsgardenrattvik.se
Jimmy Jansson , programchef010-160 80 64jimmy.jansson@stiftsgardenrattvik.se
Anna-Lena Tärnström, kökschef010-160 80 02anna-lena.tarnstrom@svenskakyrkan.se
Lena Andersson, sekreterare010-160 80 73lena.andersson@stiftsgardenrattvik.se
Anna-Karin Evbjer, ekonomiassistent010-160 80 00annakarin.evbjer@stiftsgardenrattvik.se
Hanna Ramberg, bokning010-160 80 74hanna.ramberg@stiftsgardenrattvik.se
Karin Pellgaard, konfirmationsadministration010-160 80 75karin.pellgaard@stiftsgardenrattvik.se
Carina Qvist, receptionist010-160 80 00carina.qvist@stiftsgardenrattvik.se
Mita Hellgren Smed, receptionist010-160 80 00mita.hellgren.smed@stiftsgardenrattvik.se
Lotta Backlund, kommunikatör010-160 80 77lotta.backlund@stiftsgardenrattvik.se
Helena Andersson Bromander, musiker010-160 80 61helena.bromander@stiftsgardenrattvik.se
Lotta Lirkas, programarbetare010-160 80 62lotta.lirkas@stiftsgardenrattvik.se
Arvid Törnblom, programarbetare010-160 80 08arvid.tornblom@stiftsgardenrattvik.se
Gårds- och ungdomspräst VAKANT
Lars Bergsten, vaktmästare010-160 80 04lars.bergsten@svenskakyrkan.se
Magnus Dagnestad, vaktmästare010-160 80 04vaktmasteriet@stiftsgardenrattvik.se
Anette Gifting, lokalvårdare010-160 80 05stadet@stiftsgardenrattvik.se
Jenny Knapp, lokalvårdare (föräldraledig)
Elina Gruvris, lokalvårdare (föräldraledig)
Agneta Erlandsson, kock 010-160 80 02koket@stiftsgardenrattvik.se
Åke Hammarbäck, kock010-160 80 02koket@stiftsgardenrattvik.se
Kristin Jonsson, kock010-160 80 03koket@stiftsgardenrattvik.se
Susanne Lindgren, servering010-160 80 03serveringen@stiftsgardenrattvik.se
Sofie Liss, servering010-160 80 03sofie.liss@svenskakyrkan.se