Vi är många som jobbar på Stiftsgården. Här nedan finner du kontaktinformation till oss.

Adress
Stiftsgården Rättvik
Kyrkvägen 2
795 32 Rättvik
Telefon och E-post
Allmänna frågor: 010-160 80 00info@stiftsgarden.org
Bokningen: 010-160 80 01bokningen@stiftsgarden.org
Konfirmation: 010-160 80 75konfirmand@stiftsgarden.org
Organisationsuppgifter
Bankgiro470-0050
Organisationsnummer883200-3084

Receptionens telefontider: Måndag–fredag kl. 8.00–16.00 • Lördag–söndag kl. 8.30–15.00

Roland Söderberg, föreståndare076- 940 80 06/
010-160 80 06
roland.soderberg@svenskakyrkan.se
Anna Jonsson, driftsledare010-160 80 09anna.jonsson2@svenskakyrkan.se
Nicklas From, verksamhetsledare010-160 80 08nicklas.from@svenskakyrkan.se
Anna-Britta Backlund, ekonomiansvarig010-160 80 71annabritta.backlund@svenskakyrkan.se
Åsa Andersson, ekonomiassistent010-160 80 72asa.andersson3@svenskakyrkan.se

Lena Andersson, sekreterare010-160 80 73lena.andersson2@svenskakyrkan.se
Hanna Pellgaard, bokning vikarie010-160 80 74hanna.pellgaard@svenskakyrkan.se
Karin Pellgaard, bokning010-160 80 75karin.pellgaard@svenskakyrkan.se
Karin Tahlén, receptionist010-160 80 76karin.tahlen@svenskakyrkan.se
Ilenna Rosén, receptionist010-160 80 00receptionen@stiftsgarden.org
Lotta Backlund, kommunikatör010-160 80 77lotta.backlund@svenskakyrkan.se
Helena Andersson Bromander, musiker010-160 80 61helena.bromander@svenskakyrkan.se
Lotta Lirkas, programarbetare010-160 80 62lotta.lirkas@svenskakyrkan.se
Jimmy Jansson , programarbetare010-160 80 64jimmy.jansson@svenskakyrkan.se
Hillevi Bergvall, gårds- och ungdomspräst010-160 80 65hillevi.bergvall@svenskakyrkan.se
Stefan Gustafsson, vaktmästare010-160 80 04vaktmasteriet@stiftsgarden.org
Lars Bergsten, vaktmästare010-160 80 04vaktmasteriet@sstiftsgarden.org
Anette Gifting, lokalvårdare010-160 80 05stadet@stiftsgarden.org
Elina Gruvris, lokalvårdare010-160 80 05stadet@stiftsgarden.org
Lovisa Persson, lokalvårdare010-160 80 05stadet@stiftsgarden.org
Anna-Lena Tärnström, kökschef010-160 80 02anna-lena.tarnstrom@svenskakyrkan.se
Niklas Ekholm, kock010-160 80 02koket@stiftsgarden.org
Agneta Erlandsson, kock 010-160 80 02koket@stiftsgarden.org
Åke Hammarbäck, kock010-160 80 02koket@stiftsgarden.org
Susanne Lindgren, servering010-160 80 03serveringen@stiftsgarden.org
Matilda Sjögren, servering010-160 80 03serveringen@stiftsgarden.org
Sofie Liss, servering010-160 80 03serveringen@stiftsgarden.org
Jenny Knapp, lokalvårdare (föräldraledig)