Sommarverksamhet

Sommar på Stiftsgården innebär att vara en del av vårt stora ungdomsteam samt att vara en av många volontärer. Som volontär finns flera olika ledaruppdrag och innan du fyllt 18 år kan du söka om att vara ”solis” – sommarvolontär. Under en sommar passerar mellan 400-500 ungdomar Stiftsgården. Många blir kvar upp till vuxen ålder, även då finns mycket att välja på, på Stiftsgården sommartid. Här nedan kan du läsa mer om de olika rollerna du kan söka inför sommaren. Vill du veta mer om att vara ledare en sommar? Läs vår ”Ledarens Guide”.

För information om: Sommarläger, Förläger, Konfirmationsläger eller Efterläger klicka här!

Sommarvolontär

Som sommarvolontär ”solis” får du möjlighet att komma upp och vara på läger och jobba ideellt för att hjälpa gården gå runt samtidigt. Du jobbar halvdagar för mat, boende samt reseersättning. Resten av dagarna hittar du på roligheter så som bus och lekar men deltar även i lärorika pass som dina ledare håller i. Att vara solis är också att vara på ledarutbildning inför framtiden. Du får därför hålla pass med yngre deltagare, samt diskutera ledarskap och förebildstänk.

Sommarlägerledare

Har ansvaret över sommarlägrena med 15 deltagare i varje (11-13 år). Du håller pass och aktiviteter, leker och busar, läser godnattsaga, och mycket, mycket mer. Som sommarlägerledare jobbar du med de allra yngsta barnen på gården, det kräver ett extra gott sinne för pedagogik, samt ett stort tålamod.

Huvudledare för sommarlägret

Är huvudansvarig för sommarlägret och sommarlägerledarna. Du administrerar ledarna, sköter föräldrakontakt och håller i aktiviteter och pass för barnen. Du har också i uppgift att jobba på sommarlägerledarnas utveckling i sin ledarroll. Ge feedback, tips och coachning i olika former för att de ska utvecklas så mycket som möjligt.

Förlägerledare

Har ansvaret över förlägret med 20 deltagare i varje (13-14 år). Man håller pass och aktiviteter, leker och busar, läser godnattsaga, och mycket, mycket mer. Som förlägerledare hjälper du deltagarna att förbereda sig inför konfirmationen nästa sommar. Du pratar om vad som kommer hända under konfirmationen och delar med dig av dina minnen och erfarenheter.

Huvudledare för förlägret

Är huvudansvarig för förlägret och förlägerledarna. Du administrerar ledarna, sköter föräldrakontakt och håller i aktiviteter och pass för barnen. Du har också i uppgift att jobba på lägerledarnas utveckling i sin ledarroll. Ge feedback, tips och coachning i olika former för att de ska utvecklas så mycket som möjligt.

Konfirmandledare

Leder konfirmanderna i konfirmationsläsningen, bor tillsammans med dem på luckorna, anordnar aktiviteter och pass, läser godnattsaga, har ris och ros på luckan varje kväll, går på hajk med konfirmanderna, hjälper dem hålla andakter, leder dem i arbetet med predikan, och är med och konfirmerar dem på den stora dagen. Allt detta gör du och mycket, mycket mer. Du får som konfirmandledare tillgång till mycket stöd från konfirmandpräster och huvudledare. De hjälper dig med utveckling och coachning för att styrka dig som ledare. Att vara konfirmandledare innebär en rejäl utveckling både för dig och ditt ledarskap!

Huvudledare för konfirmanderna

Som huvudledare planerar du lägret i förväg tillsammans med två konfirmandpräster. Du administrerar ledare och deltagare, för kontakt med föräldrar och håller pass. Du har också i uppgift att jobba på konfirmandledarnas utveckling i sin ledarroll. Ge feedback, tips och coachning i olika former för att de ska utvecklas så mycket som möjligt.

Efterlägerledare

Har ansvaret över två efterläger med 20 deltagare i varje (15-16 år). Du håller pass och aktiviteter, gör arbetsgrupper så att efterlägrarna får en bra introduktion till vad det innebär att arbeta på gården, läser godnattsaga, planerar bus och mycket, mycket mer.

Volontärföräldrar

Har ansvaret för de 20 sommarvolontärerna (16-18 år) som arbetar och är på läger under perioden. Anordnar pass och aktiviteter, läser godnattsaga, ser till att de går och lägger sig på kvällarna och kommer upp på morgonen, samt mycket, mycket mer.

Driftsdepartementet

Har i uppgift att lösa alla möjliga problem som kan uppstå på gården. Arbetsuppgifterna kan variera mellan allt ifrån att bära möbler under konfirmationsdagen till att såga ner träd som står dåligt till. Återkommande arbetsuppgifter kan vara: att vara badvakt, hjälpa till i köket, hjälpa till att rigga teknik till evenemang så som discon, samt mycket, mycket mer. På driftsdepartementet kan du jobba kortare delar av perioden, vilket är bra för dig som inte har möjligheten att vara här i tre hela veckor.

Arbetsledare

Har ansvaret över alla de deltagare som jobbar på olika enheter på gården. Du leder dem i sitt arbete, lägger schema, och sköter kontakt med den fasta personalen på gården så att ungdomarna inte behöver det. Förutom allt detta kan arbetsledarna också hålla aktiviteter och pass.

Huvudarbetsledare

Är huvudansvarig arbetsledare för driftsdepartementet och sommarvolontärer. Du lägger schema, håller möten och samordnar arbetsledningen för driftare och solisar. Huvudarbetsledaren har i första hand en administrativ roll men kan ibland också hoppa in och hjälpa till i kök och vaktmästeri.

Kiosk & Café

Har ansvaret över gårdens kiosk. Du bemannar kiosken, ansvarar för pengar, marknadsföring, inköp och underhåll av kiosken under perioden. Du har även uppgiften att driva ledarcaféet varje kväll i Siljansrummet, där ledarna ska få möjlighet till rekreation och avkoppling efter långa dagar. Du bedriver försäljning av kioskvaror, anordnar aktiviteter, tävlingar, temakvällar, allt möjligt du kan komma på. Som Kiosk- och cafépersonal får du ett stort socialt ansvar över alla som vistas vid kiosken eller i caféet och bidrar med god stämning till hela perioden. Kioskpersonalen består av en kioskansvarig som arbetar en hel period samt 2 kioskpersonal/vecka.

Qulturdepartementet

Har ansvaret för all musikverksamhet som drivs på gården under perioden. Till exempel att musicera på andakter, mässor i kyrkan eller kapellet, deltagare som uppträder på spexkväll eller kulturkväll i kapellet, sångpass med deltagare, och konfirmandernas predikan ifall de behöver stöd som gäller musik. Du ansvarar också för att anordna konfirmationsbalen efter konfirmationen. Rekrytera musiker till balbandet, göra låtlista, fixa solister, spelschema, rigga instrument och ljud och se till att alla solister får repa sina låtar. QD spelar en stor roll för den allmänna stämningen på gården och bidrar med musik och kulturglädje.

UD

Står för Ungdomsdepartementet. De har en samordnande roll mellan alla läger och resten av gården. UD leder clearingmöten varje dag, håller info i matsalen, hela-huset aktiviteter för alla deltagare på hela gården, håller i kickoffen och avslutningen på hela perioden och mycket, mycket mer. Att jobba som UD kräver stort initiativtagande och ansvarsförmåga.

Tekniker

Har i uppgift att se till att all teknik som behövs under sista veckan till spexkväll, konfirmandernas predikan, konfirmationen i kyrkan samt balen och konfirmationsdiscot och allt annat som kan tänkas komma upp finns på plats och funkar. Du håller i teknikclearing tidigt sista veckan, inventerar och riggar. Du är även ljud- och ljustekniker under själva evenemangen där det behövs.

Gårdspräst

Har i uppgift att förvalta teologin på gården för alla ledare och deltagare, genom att till exempel hålla i andaktsworkshops, stötta ledare och deltagare i sin planering av andakter, hålla pass och aktiviteter om teologi för deltagare, ge själavårdssamtal till de som ber om det, och hålla andakter och mässor. Att vara gårdspräst är att vara den teologiska förebilden som alla ledare och deltagare ser upp till. Det innebär mycket jobb men samtidigt får du rejält mycket tillbaka.

Nu kan du allt om hur sommaren på Stiftsgården fungerar, nu saknas bara din ansökan! Även om du aldrig haft något uppdrag på Stiftsgården tidigare är du välkommen att söka, nya människor är alltid välkomna – hoppas vi ses!