Ageravolontär på stiftsgården

Ageravolontärerna är ett nationellt nätverk för unga som genom Act Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga vill agera lokalt för global rättvisa, med tron som drivkraft. Under våren 2023 startas ett nytt volontärprogram där du som är mellan 18–30 år kan bo och leva på Stiftsgården Rättvik och samtidigt engagera dig som Ageravolontär.

Tillsammans med medarbetare på Stiftsgården bildar Ageravolontärerna ett team som driver globala frågor, det så kallade ”Agerateamet”. Tillsammans jobbar teamet för att sprida information och skapa engagemang hos andra kring globala rättvisefrågor.

Att vara Ageravolontär på Stiftsgården Rättvik innebär att du har tillgång till boende, mat och fickpengar i utbyte mot att du finns med i vårt basvolontärsprogram. Hälften av din tid kommer du att ägna åt aktiviteter som Ageravolontär och resten av tiden arbetar du med basvolontärsprogrammet. Det innefattar att arbeta med Stiftsgårdens vardagsarbete, som andakter och värdskap för gästande grupper.

Programmet ”Ageravolontär på Stiftsgården” sker i Stiftsgården Rättviks regi och i samarbete med Västerås stift, Act Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga, som en del av att främja engagemanget för den världsvida kyrkan.

Mer om Agera

Agerateamet planerar aktiviteter och har kontakt med stift och församlingar i hela Sverige. Förhoppningen är att detta ska leda till många besök runtom i landet, som kan väcka engagemang och sprida kunskap om internationella rättvisefrågor, den världsvida kyrkan och Act Svenska kyrkans fem olika fokusområden, kampanjer och insamlingar. Uppdraget innefattar därför att man som volontär ofta är på resande fot inom Sverige.

Ageravolontärerna på Stiftsgården ingår samtidigt i Ageravolontärernas nationella volontärnätverk. Detta innebär att en regelbunden kontakt med Act Svenska kyrkans och Svenska Kyrkans Ungas volontärsamordnare och deltagande på fysiska och digitala fortbildningsträffar.

Du måste inte vara Ageravolontär innan du ansöker om att bli en del av Agerateamet på Stiftsgården Rättvik. Vi ordnar den grundkurs som krävs för att bli Ageravolontär för de som blir antagna.

Mer om basvolontärsprogrammet

Som en del av basvolontärsprogrammet på Stiftsgården Rättvik tar du emot gästande grupper med deltagare i olika åldrar. Du deltar också i vardagslivet med andakter, planering och värdskap. Som volontär får du också delta i ett utbildningsprogram kring tro och liv i Svenska kyrkan, ledarskap, administration, pedagogisk planering i teori och praktik. Det innebär att du under ditt volontärprogram möter grupper av konfirmander och kursdeltagare i olika åldrar på Stiftsgården. Möten, gemenskap, vila och lärande är våra fyra värdeord som vi arbetar utifrån.

Att vara volontär på Stiftsgården är en heltidssysselsättning. Därför behöver du kunna delta på 100 % under den period som du är volontär.

Vad krävs?

 • Du är mellan 18–30 år gammal.
 • Du kan vara en del av Agerateamet på Stiftsgården en längre period på ett halv- eller helår. (I samband med att programmet startas upp under vårterminen 2023 finns möjlighet att delta en kortare tid. Minimum är två månader.)
 • Du har möjlighet att vara volontär på heltid.
 • Du är intresserad av globala rättvisefrågor och vilja lära dig nya saker.
 • Du är bekväm med att tala inför olika typer av grupper för att sprida kunskap och skapa engagemang.
 • Du är bekväm med att representera Act Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga i olika sammanhang, i egenskap av Ageravolontär.
 • Du är villig att gå den grundutbildning som krävs för att bli Ageravolontär.

Du får!

 • Ca 3100 kr före skatt
 • Del i ett volontärboende, som består av ett eget rum med badrum (inklusive toalett och dusch) samt kök och vardagsrum som delas med andra volontärer
 • All mat lagad eller levererad som råvaror till det gemensamma boendet
 • En plan för resa, mat och boende när du är på resande fot som volontär

Gör din ansökan om att bli volontär

Som volontär kommer du att få arbeta med många sysslor. Beskriv dina intressen, kunskaper och övriga meriter som kan komma till nytta som volontär.

Referensperson till person som ansökt som volontär

Referenspersonen får inte vara nära anhörig till den sökande.

Min relation till den sökande är (välj det alternativ som passar bäst)