Enhetens Kapell

I huvudbyggnaden ligger vårt fina kapell – Enhetens kapell.
Tre gånger om dagen ringer klockan till andakt – morgon, lunch och kväll. Ibland fylls kapellet till bristningsgränsen, ibland är det bara några få som samlas. Oavsett skänker kapellet ro & frid i en för många stressig tid.
Sommartid, när många barn och ungdomar vistas på gården, utgör kapellet en viktig och stillsam samlingsplats.

Andaktsschema
Morgonbön 08.00
Morgonmässa 08.00 torsdag
Mitt på dagen-bön 12.00 måndag – lördag
Aftonbön 20.00
Kvällsmässa 20.00 tisdag och lördag

Andaktsschema från den 1 juli
Morgonbön Enhetens kapell 08.00
Bön mitt på dagen Enhetens kapell 12.00 måndag – lördag
Completorium Rättviks kyrka 20.45 måndag, tisdag, fredag och söndag
Kvällsmässa 20.45 torsdag Rättviks kyrka och lördag Enhetens kapell

Kapellet, som stod färdigt 1981, har ritats av arkitekt Jerk Alton. Krucifixet är ritat av Jerk Werkmäster och utformat av Nittsjö keramik. Den magnifika takkronan symboliserar törnekronan och segerkransen men har även en lokal symbolik. Ljuslyktorna är nämligen utformade som koskällor och vill skänka en tanke till traktens många fäbodar. Kronan är utformad av Thomas Hellström. Thomas har även formgett den vackra ljusbäraren som vill påminna om Livets träd. Även här finns en lokal symbolik, armarna symboliserar traktens kyrkobåtar med årorna uppsträckta mot himmelen som hälsning. Dörren till Enhetens kapell är alltid öppen, det ska vara enkelt att när som helst gå in där.

Till Enhetens kapell är alla välkomna!