VÅRENS KURSER 2022

För anmälan kontakta bokningen telefon, 010-160 80 01
e-post, bokningen@stiftsgardenrattvik.se

Må bra för kropp och själ
16-18 mars 2022

Baskurs för nya kyrkvärdar
25-27 mars 2022

Ekoteologikurs, nr 4
22-24 april 2022

Psykisk hälsa
26-27 april 2022

Kulturinspiration – boksidor och 
27-28 april 2022

Guida i din kyrka
3-4 maj 2022

Blomstersmyckning – vår
10 maj 2022

Livsmedelshygien, fördjupning varm mat
11-12 maj 2022

HÖSTENS KURSER 2022

För anmälan kontakta bokningen telefon, 010-160 80 01
e-post, bokningen@stiftsgardenrattvik.se

Husmorsfortbildning
29-31 augusti 2022

Livsmedelshygien, grundkurs
19-20 september 2022

Hållbar förvaltning, del 1
3-4 oktober 2022

Hållbar förvaltning, del 2
5-6 oktober 2022

Ekoteologikurs, nr 5
21-23 oktober 2022

Våra frågor + kyrkväktarfortbildning
8-10 november 2022