KURSER VÅREN 2020

På grund av COVID-19-pandemin har vi inte ställt in utan ställt om vårens kurser, läger och arrangemang under april och maj. 

Se höstens program nedan, där framgår alla nya datum.

KURSER HÖSTEN 2020

Mer information om kursernas innehåll kommer under våren. För anmälan kontakta bokningen tel, 010-160 80 01
e-post, bokningen@stiftsgardenrattvik.se

Foto: Magnus Aronson

Grundkurs, 30 september – 1 oktober 2020

Foto: Lotta Lirkas

7-9 oktober 2020

Foto: Lotta Backlund

20-21 oktober 2020

Foto: Sofia Gunnarsson

3-5 november 2020
(Våra frågor, 2-3 november 2020)

Vinter, 2-3 december 2020