VÅRENS KURSER 2023

För anmälan kontakta bokningen telefon, 010-160 80 01
e-post, bokningen@stiftsgardenrattvik.se

HÖSTENS KURSER 2023

För anmälan kontakta bokningen telefon, 010-160 80 01
e-post, bokningen@stiftsgardenrattvik.se

Livsmedelshygien, grundkurs
18-19 september 2023

Ljud, fördjupning
27-28 september 2023

Ljud och ljus
25-26 september 2023

Pilgrim + Klimat + Act
4-5 oktober 2023

Våra frågor + kyrkväktarfortbildning
13-16 november 2023