KURSER VÅREN 2020

På grund av COVID-19-pandemin har vi inte ställt in utan ställt om vårens kurser, läger och arrangemang under april och maj. 

Se höstens program nedan, där framgår alla nya datum.

KURSER HÖSTEN 2020

Mer information om kursernas innehåll kommer under våren. För anmälan kontakta bokningen tel, 010-160 80 01
e-post, bokningen@stiftsgardenrattvik.se

Foto: Lotta Lirkas

24-26 augusti 2020

Foto: Magnus Aronson

Foto: Sofia Gunnarsson

Del 1, 21-22 september 2020

Foto: Jannike Wåhlberg

Del 2, 22-23 september 2020

Foto: Jannike Wåhlberg

28-29 september 2020

Foto: Ola Johansson/IKON

Fördjupning, 30 september – 1 oktober 2020

Foto: Magnus Aronson

30 september – 1 oktober 2020

Foto: Sofia Gunnarsson

Ekoteologikurs del 2, 2-4 oktober 2020

Foto: Lotta Lirkas

7-9 oktober 2020

Foto: Lotta Backlund

20-21 oktober 2020

Foto: Alex & Martin

Del 1, 26-27 oktober 2020

Foto: Mark Harris & Georg Lulich

Del 2, 28-29 oktober 2020

Foto: Sofia Gunnarsson

3-5 november 2020
(Våra frågor, 2-3 november 2020)

Foto: Magnus Aronson

Foto: Sofia Gunnarsson

Ekoteologikurs del 3, 20-22 november 2020

Vinter, 2-3 december 2020

Foto: Magnus Aronson