Ekoteologi i församlingen

En kurs i fyra steg:

Steg 1 den 22-24 januari 2024 på Stiftsgården Rättvik
Steg 2 den 12 mars 2024 digitalt
Steg 3 den 22-24 april 2024 på Stiftsgården Rättvik
Steg 4 den 28 maj 2024 digitalt

Välkommen till en kurs för församlingsanställda som vill få fördjupad kunskap kring ekoteologi. Du får praktiska redskap att använda i din yrkesutövning i arbetet för ett hållbart samhälle och för en kyrka som driver klimatomställning. Utbildningen ingår i Färdplan för klimatet.
https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-fardplan-for-klimatet-

• Vill du kunna inspirera barn, unga och vuxna i församlingen till större klimatengagemang?
• Vill du relatera din tro till vår tids stora ödesfrågor?
• Vill du kunna argumentera i miljöfrågor utifrån bibelns texter?
• Vill du forma en verksamhet som genomsyras av klimatomställning?

Mer info om kursen: Ekoteologi i församlingen
För frågor vänligen kontakta oss på ulrika.knutsson@svenskakyrkan.se eller 010-160 80 68.
För anmälan vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt med besked om du fått plats.

Bekräftelse: får du en månad innan din planerade vistelse hos oss.

Gör din anmälan här!