Ekoteologi i församlingen

En kurs i fyra steg:

Steg 1 22 – 24 januari 
Steg 2 digitalt den 12 mars kl 13-17
Steg 3 8 – 10 april
Steg 4 digitalt den 28 maj kl 13-17

Välkommen till en kurs för församlingsanställda som vill få fördjupad kunskap kring ekoteologi. Du får praktiska redskap att använda i din yrkesutövning i arbetet för ett hållbart samhälle och för en kyrka som driver klimatomställning. Utbildningen ingår i Färdplan för klimatet.
https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-fardplan-for-klimatet-

• Vill du kunna inspirera barn, unga och vuxna i församlingen till större klimatengagemang?
• Vill du relatera din tro till vår tids stora ödesfrågor?
• Vill du kunna argumentera i miljöfrågor utifrån bibelns texter?
• Vill du forma en verksamhet som genomsyras av klimatomställning?

Mer info om kursen kommer snart.
För frågor är du välkommen att kontakta oss på program@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 00 vxl.
För anmälan vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt med besked om du fått plats.

Bekräftelse: får du en månad innan din planerade vistelse hos oss.

Gör din anmälan här!