Under denna rubrik finner du alla våra kyrkvärdsutbildningar med en sida och program för varje kurs. För en samlad bild av alla våra kyrkvärdsutbildningar se programfoldern nedan.

Kyrkvärdskurser på Stiftsgården vt 2019