Livsmedelshygien

Grundkurs 14-15 september 2021

För alla livsmedelshanterande verksamheter är grundläggande kunskap om livsmedelshygien A och O. Rätt kunskaper och rutiner skapar en hållbar verksamhet och hjälper dig att behålla nöjda gäster. Ett förebyggande och effektivt hygienarbete är därför en grundläggande framgångsfaktor. Det minskar risken för reklamationer, matförgiftningar, allergiska reaktioner, svinn och arbetsavbrott – med nöjda och återkommande gäster som resultat.

  • Vad livsmedelskvalitet innebär
  • Smittämnen och smittkällor i livsmedelshantering
  • Grundförutsättningar för livsmedelshantering
  • Kritiska steg i livsmedelshantering
  • Baskrav för egenkontroll
  • Myndigheternas roll – lagstiftning och offentlig kontroll
  • Personlig hygien och rutiner
  • Matförgiftningar, allergener och andra hälsofaror

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. För att livsmedelshanterande verksamheter ska kunna följa HACCP-principerna krävs att medarbetarna är väl medvetna om vad de innebär. Utbildningen ger dig en grundläggande inblick i HACCP och efter utbildningen ska du ha kännedom om:

  • Vad HACCP är och hur den kan användas i arbetet med matsäkerhet.
  • Faroanalys, kritiska styr- punkter, övervakning och åtgärder.

Mer info om kursen: Livsmedelshygien, grundkurs folder
För frågor vänligen kontakta oss på program@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 00
För anmälan vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt med besked om du fått plats.

Välkommen!

Gör din intresseanmälan här!