Utbildning i livsmedelshygien

En fördjupningskurs för dig som hanterar livsmedel
10-11 september 2018

För alla livsmedelshanterande verksamheter är grundläggande kunskap om livsmedelshygien A och O. Rätt kunskaper och rutiner skapar en hållbar verksamhet och hjälper dig att behålla nöjda gäster. Ett förebyggande och effektivt hygienarbete är därför en grundläggande framgångsfaktor. Det minskar risken för reklamationer, matförgiftningar, allergiska reaktioner, svinn och arbetsavbrott – med nöjda och återkommande gäster som resultat. Utbildningen svarar mot gällande lagar och ger grundläggande kunskaper i livsmedelshygien. Detta verifieras med ett intyg. Kursen går bland annat igenom:

  • Vad livsmedelskvalitet innebär
  • Smittämnen och smittkällor i livsmedelshantering
  • Grundförutsättningar för livsmedelshantering
  • Kritiska steg i livsmedelshantering
  • Baskrav för egenkontroll
  • Myndigheternas roll – lagstiftning och offentlig kontroll
  • Personlig hygien och rutiner
  • Matförgiftningar, allergener och andra hälsofaror

HACCP är ett arbetssätt för att ta reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen som kan utgöra ett hot mot livsmedelssäkerheten. För att livsmedelshanterande verksamheter ska kunna följa HACCP-principerna krävs att medarbetarna är väl medvetna om vad de innebär. Utbildningen ger dig en grundläggande inblick i HACCP och efter utbildningen ska du ha kännedom om:

  • Vad HACCP är och hur den kan användas i arbetet med matsäkerhet.
  • Faroanalys, kritiska styr- punkter, övervakning och åtgärder.

Läs mer om kursen och priser här: Utbildning i livsmedelshygien

För mer information kontakta Lotta Lirkas på 010-160 80 62 eller lotta.lirkas@stiftsgardenrattvik.se
För bokning kontakta oss på 010-160 80 01 eller bokningen@stiftsgardenrattvik.se

Välkommen!