Möte med Taizé

Stiftsgården i Rättvik 2 oktober

Söndag den 2 oktober har Stiftsgården besök av broder Matthew från Taizé

I många år har unga människor från hela Sverige besökt Taizé Community (www.taize.fr) i Frankrike. Flera är ungdomsledare som har hjälpt till med konfirmation i sina församlingar. För många innebär erfarenheten en fördjupning i upplevelsen av bön, gemenskap och livet i kyrkan.

Då och då lämnar bröderna i Taizé sitt kloster, då de bjuds in att leda böner och möten i olika länder.

Söndagen den 2 oktober kommer broder Matthew, som välkomnat svenskar i Taizé i många år, till Rättvik Stiftsgården för att träffa unga vuxna från Västerås stift för att leda en samling. Den börjar kl. 16.00 och slutar kl. 18.00 och kommer att innehålla delande och böner på temat ”Att bli människor som skapar enhet”, ett tema som tidigare föreslagits för 2022 av Broder Alois. (Se http://www.taize.fr/sv_article32851.html).

Vad innebär det idag att bli skapare av enhet i en värld som ofta är polariserad? Hur kan vi främja dialog med människor som är annorlunda än oss själva? Hur skapar Gud enhet i oss? Dessa och andra frågor kommer att stå i centrum för mötet. Kom och se!

Broder Matthew har besök Västerås stift vid ett par tidigare tillfällen, bland annat i samband med Världen Fest i Västerås 2017 då han ledde andakter i Västerås domkyrka tillsammans med Svenska Kyrkans Unga.

Före och efter mötet finns möjlighet att köpa fika hos oss för dem som vill. Anmälan behövs inte, men om ni vill hjälpa oss lite i planeringen får ni gärna skicka ett mail till pontus.gunnarsson@svenskakyrkan.se och meddela om ni tänker komma. Välkomna!

Bön med sånger från Taizé. Ladda ner   Sånghäfte

Psalm 13 Kyrie eleison

Foto: Åke Paulsson