SJU LANDMÄRKEN

Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling är en modell för att på ett enkelt sätt arbeta med frågor som berör folkhälsa och hållbar utveckling. Det handlar om att söka orsakernas orsak och agera utifrån detta. Modellen har forskats fram av Johan Hallberg, läkare vid landstinget Dalarna och baseras på de globala målen om hållbar utveckling. Modellen ska ses som ett hjälpmedel för att förstärka arbetet med hållbar utveckling. De sju landmärkena har också stark koppling till de nationella miljömålen och till målområdena för ökad folkhälsa.

För oss på Stiftsgården innebär de sju landmärkena ett aktivt arbete, internt likväl som med gästande grupper. Om du trycker på länken nedan kommer du till foldern där du kan läsa mer om varje landmärke. Vi hoppas att de ska inspirera dig och vara ett stöd på just din livsvandring.

Folder Sju landmärken

Filmer på teckenspråk

Nedan finns länkar och QR-koder till filmer på teckenspråk. Du kan antingen klicka på länken för att komma direkt till filmen eller scanna QR-koden med din smarta telefon så får du upp filmen i din telefon.