Utbildningsdag för samtalsledare – Att stärka meningsfullhet och hopp i tider av oro

22 maj 2024

Utbildningsdag – Att stärka meningsfullhet och hopp i tider av oro
Fördjupning för samtalsledare som möter existentiella frågor i enskilda samtal och gruppsamtal

Lance Cederström, Leg. psykoterapeut och Existentiell psykoterapeut ger exempel på hur man – i sin roll som samtalsledare – kan arbeta för att stärka meningsfullhet och tillit till att det finns hopp. Christina Lloyd, Leg. psykoterapeut och Leg. handledare ger oss redskap som ökar vår möjlighet att arbeta med samtal på ett hållbart sätt i tider av oro.

Fördjupningsdagen erbjuds i samverkan mellan Svenska kyrkan Västerås stift och Studieförbundet Vuxenskolans utvecklingsarbete kring existentiell hälsa. Har du frågor om utbildningsdagen, mejla gärna lena.bergquist@sv.se

Program den 22 maj
Kl 8.30 ”Musik i kapellet” och kaffe/te
9.00-10.00 Pass 1: Lance Cederström – Existentiella och psykologiska processer i tider av oro.
1) Nära: Klienters oro för sig själva eller närstående, till exempel vid risk för förlust.
2) I världen omkring oss: När det händer något i världen som skapar en upplevelse av maktlöshet, till exempel våldsbrott, klimatkris, terrorhot och krig.
10.00 Fika
10.20-12.30 Pass 2: Lance Cederström – Existentiell resiliens – Att stärka meningsfullhet och hopp i oroliga tider. Det enskilda samtalet och gruppsamtalets betydelse för existentiell och psykisk hälsa och möjligheten att klara tider av oro.
12.30-13.30 Lunch
13.30-16.00 Pass 3: Christina Lloyd – Speglande och traumamedveten hållning, ett förhållningssätt i samtal som främjar ökad medvenhet och återhämtning för både barn och vuxna.
Metoder och övningar som är ett stöd för hållbart samtalsledarskap.

Under dagen möter du…
Lance Cederström: Leg. Psykoterapeut, existentiell terapeut, existentiell handledare. Kursansvarig för utbildningen Existentiella samtal på Marie Cederschiölds högskola (070-523 31 18):
https://www.existerapi.se/cederstrom.htm och https://www.mchs.se/uppdragsutbildning/varautbildningar/uppdragsutbildning/existentiella-samtal.html

Christina Lloyd: Leg. Psykoterapeut, Klinisk religionspsykolog (PhD, MA, Uppsala universitet)
Handledare och lärare i psykoterapi.
Länk https://www.christinalloyd.se/ och https://www.svenskakyrkan.se/meningenmedmig

Lena Bergquist: Metod- och verksamhetsutvecklare och utbildare inom området existentiell och psykisk hälsa, Studieförbundet Vuxenskolan https://www.sv.se/avdelningar/sv-vastmanland/forelasning-om-existentiell-halsa/

Annaeva Lagergren: Stiftsdiakon för diakonalt utvecklingsarbete, Västerås stift https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift/forsamlingsavdelningen

Vill du komma kvällen före? Boka gärna rum och middag på Stiftsgården genom
att kontakta receptionen på tel 010-160 80 00.
Kl. 17.30 finns möjlighet att delta i en gemensam middag.

Anmäl dig via länken: https://www.sv.se/avdelningar/sv-dalarna/kurser/utbildningsdag—att-starka-meningsfullhet-och-hopp-i-tider-av-oro-60574/