Väntjänstdag

För frivilligarbetare och volontärer i församlingar och kommuner

11 maj 2023

Vi inbjuder till en inspirationsdag där vi på olika sätt påminns om att leva här och nu i det liv som är vårt. På olika sätt får vi stanna upp i vardagen och lyssna och samtala med varandra om det som är viktigt för oss i livet. Vi skapar en mötesplats där vi blickar bakåt och drömmer om framtiden. Vi får ta del av en mycket uppskattad återblick i vår svenska historia med hjälp av veckotidningar från tidigare sekel. Veckotidningarna speglar samtiden och ger oss en känsla av dess samtid. Den tid som blev vår historia och sätter in skeendet i ett sammanhang. Spännande händelser och historiskt avgörande ögonblick. Under föredraget tas vi med på en resa med bilder, rubriker och berättelser om minnesvärda händelser.

Mer information om Väntjänstdagen: Väntjänstdag, folder

Boka din plats på telefon 010-160 80 01 eller maila bokningen@stiftsgardenrattvik.se