Väntjänstdag

För frivilligarbetare och volontärer i församlingar och kommuner

Varje år bjuder vi in frivilligarbetare och volontärer i församlingar och kommuner till en väntjänstdag på Stiftsgården Rättvik. Programmet förändras varje år. 2018 års väntjänstdag ägde rum i maj och lockade ett 80-tal deltagare. Så snart vi har datum och program klart för 2019 lägger vi upp det här på hemsidan.

Har du några frågor eller idéer om vad nästa års väntjänstdag skulle kunna innehålla är du välkommen att kontakta Helena Andersson Bromander på 010-160 80 61 eller helena.bromander@stiftsgardenrattvik.se.