Väntjänstdag

För frivilligarbetare och volontärer i församlingar och kommuner

Kom till Stiftsgården och Dalarna när det är som vackrast. Njut av utsikt och grönska vid Siljans strand! Stiftsgården Rättvik inbjuder till en inspirationsdag på temat ”Möten vi minns”.

I väntjänstarbetet möter vi många olika människor i många olika situationer. Under den här dagen får vi inspireras och dela tankar kring mötet, i samtal och sång.

För frågor kontakta Jimmy Nilsson på 010-160 80 62 eller program@stiftsgardenrattvik.se