Vi i vår kyrka

För ideella medarbetare och för anställda som arbetar med ideella

Varmt välkommen till Stiftsgården Rättvik och en dag för uppmuntran och påfyllning för kyrkans mycket
betydelsefulla ideella medarbetare! Korta föreläsningar varvas med gruppsamtal och inspirationspass. Även
anställda som arbetar med ideella är varmt välkomna och utöver det gemensamma programmet har ni ett eget pass för erfarenhetsutbyte och samtal.

För frågor kontakta Jannike Wåhlberg på 010-160 80 64 eller program@stiftsgardenrattvik.se