Att prata med barn om oro och rädsla

28 april 2022

Inställd

Extrainsatt fristående kurs för dig som arbetar med barn och unga.

Plötsligt har vi hamnat i ett nytt läge med krig i Europa som ger upphov till oro och rädsla hos många, både vuxna och barn. Kunskap efterfrågas om hur man kan prata med barn om deras oro och rädsla. Stiftsgården Rättvik erbjuder därför en endagskurs i ämnet. Under denna kursdag går vi igenom anpassade och utvecklade övningar för att hantera barns känslor och tankar i samtal med vuxna ledare utanför eller i kyrkans verksamhet. Vi erbjuder en ledarutbildning främst för dig som möter barn i åldern 6-12 år. Materialet ”Gottfrid – hjälper barn möta svåra känslor” innehåller aktiviteter och samtals­underlag och är framtaget av Civilförsvarsförbundet.

Mer info om kursen: Att prata med barn
För frågor vänligen kontakta oss på program@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 00.
INSTÄLLD

Välkommen!

Gör din intresseanmälan här!