EKOTEOLOGI I församlingen

En kurs i flera steg:
Steg 1 den 24 – 26 oktober 2022 på Stiftsgården Rättvik
Steg 2 den 7 februari 2023 digitalt
Steg 3 den 13 – 15 mars 2023 på Stiftsgården Rättvik
Steg 4 den 25 maj 2023 digitalt

Välkommen till en kurs för församlingsanställda som vill få fördjupad kunskap kring ekoteologi. Du får praktiska redskap att använda i din yrkesutövning i arbetet för ett hållbart samhälle och för en kyrka som driver klimatomställning. Utbildningen ingår i Färdplan för klimatet.
https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-fardplan-for-klimatet-

• Vill du kunna inspirera barn, unga och vuxna i församlingen till större klimatengagemang?
• Vill du relatera din tro till vår tids stora ödesfrågor?
• Vill du kunna argumentera i miljöfrågor utifrån bibelns texter?
• Vill du forma en verksamhet som genomsyras av klimatomställning?

Denna kurs är pågående. Välkommen att anmäla dig till kursen som startar i september här.
Läs mer om kursen här: Ekoteologi i församlingen