Ledarutbildning i det nya materialet

”Meningen med mig”

23-25 oktober 2024

Meningen med mig handlar om att stärka ungas identitet och psykiska hälsa. Det är ett material som är tänkt att användas i en serie träffar. Materialet Meningen med mig har publicerats av Svenska kyrkans webb 2023. Materialet består av bilder, ledarhandledning och ljudfiler. Det är fritt att ladda ned och använda.

Meningen med mig vänder sig till ungdomar i åldern 13–19 år. I en serie ledarledda träffar får ungdomarna möjlighet att reflektera och samtala om känslor och mening. Materialet är baserat på forskning och innehåller praktiska övningar, miniföreläsningar och teman för samtal i gruppen.

Meningen med mig är utformat av doktor Christina Lloyd i samarbete med pedagoger och unga i Svenska kyrkan. Christina Lloyd är legitimerad psykoterapeut och handledare med en specialisering inom ungas psykiska och existentiella hälsa, traumabehandling och gruppsykoterapi.

Kursen är en utbildning där du rustas att utveckla ditt arbete med unga i vår samtid. Materialet Meningen med mig syftar till att öka motståndskraften (resiliensen) och den grundläggande tryggheten hos unga, både i ungdomarna själva och i relation till varandra och deras omvärld. Det sker genom att stärka ungdomarnas känsla av sammanhang och mening. Vi lägger särskilt vikt vid planering och navigering i metoden.

Länkar om materialet:
https://stiftsgardenrattvik.se/ledarutbildning-meningen-med-mig/

https://www.svenskakyrkan.se/meningenmedmig

Mer info om kursen kommer snart.
För frågor vänligen kontakta oss på ulrika.knutsson@svenskakyrkan.se eller 010-160 80 68.
För bokning vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt med besked om du fått plats.

Välkommen!

Gör din anmälan här!