Sommarläger

För dig från 11 till 13 år!

Sommarläger 2020

P.g.a. rådande omständigheter kommer alla fyra sommarlägren flyttas fram till 10-14 augusti 2020.

Vi kommer att anpassa lägret och göra flera grupper beroende på hur många som väljer att delta. Maxantalet är 50 personer inkl. ledare, gruppstorlekarna kommer att vara ungefär densamma som ordinarie lägergrupper skulle ha varit.

Alla deltagare som är anmälda till sommarens 4 sommarläger blir automatiskt flyttade till detta läger. Den förskottsbetalning som gjorts till detta läger framflyttas till lägret i augusti. En ny bekräftelse skickas ut under juli månad.

Om ditt barn inte kan komma på detta läger måste ni meddela detta till karin.pellgaard@svenskakyrkan.se senast 21 juni.

Väljer ni att avboka ert barns plats får ni era förskottspengar återbetalade, maila dessa uppgifter till christina.e.hedlund@svenskakyrkan.se

·         Ert barns namn och vilket läger ert barn var anmält till

·         Ett kontonummer där återbetalningen görs

·         Namn på den som står på kontot och ett telefonnummer om vi skulle behöva komma i kontakt med er.

Våra sommarläger är fem dagar långa läger för dig från 11-13 år. Här får du lära känna Stiftsgården och vår fina miljö på ett lekfullt sätt. Vi pratar om Gud och tro, relationer och livsfrågor samtidigt som vi leker, går på andakt, badar eller spelar fotboll tillsammans med alla andra ungdomar på gården. På kvällarna myser vi och grillar korv vid brasan eller dansar oss trötta på disco. För många är sommarlägret den första kontakten med Stiftsgården och alla som är här sommartid så mycket fokus ligger på att lära känna varandra och omgivningarna. Våra sommarläger är öppna för alla barn mellan 11-13 år.
För mer information om sommarläger vänligen kontakta oss på 010-160 80 01 eller bokningen@stiftsgardenrattvik.se.

Välkommen till gemenskapen på Stiftsgården!