Vandring för klimatet

Arbetsmöte

24-25 november 2021

Målgrupp: Församlingar och pastorat i Västerås, Strängnäs, Karlstads och Stockholms stift. Andra är välkomna så länge det finns plats.

Syfte: Ett första arbetsmöte som syftar till att utforska hur vi kan stärka kopplingen mellan pilgrimsvandring, klimatfrågan och ACT fram till 2030, samt synliggöra Svenska kyrkans engagemang för klimatet och att fler församlingar vandrar för klimatet för varje år fram till 2030.

Kostnad: Deltagarna betalar för kost och logi på Stiftsgården Rättvik.

Tider: Mötet börjar med lunch 24/11 och avslutas med en kort vandring efter lunch 25/11.

Mer info om kursen: Vandring för klimatet, folder

Vi kommer vara både ute och inne och ha både praktiska och teoretiska pass. Mer information kommer under hösten.

Upplysningar:
Pontus Gunnarsson, 010-160 80 07
Jannike Wåhlberg, 010-160 80 64

Gör din intresseanmälan här!