Pilgrim + Klimat + Act

Arbetsmöte

16-17 mars 2022

Målgrupp: Församlingar och pastorat i Västerås, Strängnäs, Karlstads och Stockholms stift. Andra är välkomna så länge det finns plats.

Syfte: Ett arbetsmöte som syftar till att utforska hur vi kan stärka kopplingen mellan pilgrimsvandring, klimatfrågan och ACT fram till 2030, samt synliggöra Svenska kyrkans engagemang för klimatet och att fler församlingar vandrar för klimatet för varje år fram till 2030.

Kostnad: Deltagarna betalar för kost och logi på Stiftsgården Rättvik.

Tider: Mötet börjar med lunch 16/3 och avslutas med lunch 17/3.

Mer info om kursen: Pilgrim+Klimat+Act, folder

Vi kommer vara både ute och inne och ha både praktiska och teoretiska pass. Mer information kommer.

Upplysningar:
Stiftsgården i Rättvik 010-160 80 00

Gör din intresseanmälan här!