Vandring för klimatet

Arbetsmöte

24-25 november 2021

Målgrupp: Församlingar och pastorat i Västerås, Strängnäs, Karlstads och Stockholms stift.

Syfte: Inspirera och planera för fortsatta klimatvandringar, i stort och smått.

Kostnad: Deltagarna betalar för kost och logi på Stiftsgården Rättvik.

Tider: Mötet börjar med lunch 24/11 och avslutas med en kort vandring efter lunch 25/11.

Vi kommer vara både ute och inne och ha både praktiska och teoretiska pass. Mer information kommer under hösten.

Upplysningar:
Pontus Gunnarsson, 010-160 80 07
Jannike Wåhlberg, 010-160 80 64

Gör din intresseanmälan här!