Stiftsgården och hållbarhet

– ett helhetsperspektiv!

Stiftsgården jobbar aktivt för en mer hållbar värld på flera olika sätt. Vi är en mötesplats som värnar den enskilda människan såväl som hela skapelsen.

Vi tror inte att någon kan göra allt men att alla kan göra något. Var med och påverka framtiden du också!

Hållbar utveckling består av tre lika viktiga delar; social hållbarhet, ekologisk hållbarhet samt ekonomisk hållbarhet. Alla tre delar är lika viktiga för att verklig hållbar utveckling ska kunna uppnås. Nedan kan du läsa om hur vi på Stiftsgården Rättvik arbetar med hållbarhet i vardagen.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Stiftsgården är en bred verksamhet. I all vår verksamhet ska vi sträva efter att främja såväl ett väl fungerande kretslopp liksom en biologisk mångfald. Utifrån detta strävar vi efter att hushålla med naturresurser och energi.

Varje dag sker stora miljöförändringar och jordens resurser förbrukas i ett allt snabbare tempo. Även om det är stora frågor kan vi alla vara med och göra skillnad. Det är som det gamla talesättet – många droppar små gör en stor å!

Vi på Stiftsgården vill uppmuntra er som kommer till oss att resa mer hållbart. Antingen genom att samåka i bil eller att ta tåget. Var med och gör skillnad för miljön du också, res klimatsmart till Stiftsgården! Mer information om hur du hittar någon att samåka med finns på bekräftelsen du får en månad före din planerade vistelse hos oss.

Våra ekologiskt hållbara val:

Grön el
Krav-certifiering

Grön fredag

SOCIAL HÅLLBARHET

Stiftsgården vill vara en plats där varje människa får känna samhörighet, mötas med respekt och tas på allvar. Vi arbetar utifrån en helhetssyn med fokus på kvalité i alla led. Vi ser så klart till att tillämpa befintliga lagar och förordningar men även etiska värderingar.

Våra socialt hållbara val:

Effata – likabehandlingsarbete
Ungdomsvolontärer

EKONOMISK HÅLLBARHET

Stiftsgården värnar den lokala ekonomin och försöker så långt det går att hitta lokala leverantörer i allt vi gör. Det kan vara matleverantörer men vi anlitar även lokala leverantörer för ombyggnation, el, banktjänster med mera. Vi har också flera samarbetsavtal med lokala och regionala aktörer som vi ser som värdefulla.

Våra ekonomiskt hållbara val:

Regional samarbetspartner Vasaloppet
Lokal samarbetspartner Dalhalla
Samarbetsavtal med IFK Rättvik bandy

Samarbetsavtal med IK Jarl