BASKURS FÖR NYA KYRKVÄRDAR

OBS! KURSEN ÄR FULLBOKAD

Att vara kyrkvärd är ett urgammalt uppdrag i den kristna kyrkan. I vår Svenska kyrkan är det ett av våra viktigaste förtroendeuppdrag. En del i uppgiften har förändrats över tid. Somligt har tagits bort medan annat har tillkommit. Samtidigt är kyrkvärden i mångt och mycket representant för församlingen. Stiftsgården i Rättvik erbjuder fortbildningar till dig som är kyrkvärd, alla med fokus på olika teman och frågeställningar. Förutom innehållet är kurserna ett utmärkt tillfälle till erfarenhetsutbyte med kyrkvärdar från andra församlingar.

Mer info om kursen hittar du här: Baskurs för nya kyrkvärdar
För frågor är du välkommen att kontakta oss på bokningen@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 01.
För bokning kursen är för närvarande fullbokad. Vänligen kontakta oss om du vill stå på en väntelista om någon mot förmodan skulle tvingas avstå sin plats.