BASKURS FÖR NYA KYRKVÄRDAR

8-10 mars 2019

Att vara kyrkvärd är ett urgammalt uppdrag i den kristna kyrkan. I vår Svenska kyrkan är det ett av våra viktigaste förtroendeuppdrag. En del i uppgiften har förändrats över tid. Somligt har tagits bort medan annat har tillkommit. Samtidigt är kyrkvärden i mångt och mycket representant för församlingen. Stiftsgården i Rättvik erbjuder fortbildningar till dig som är kyrkvärd, alla med fokus på olika teman och frågeställningar. Förutom innehållet är kurserna ett utmärkt tillfälle till erfarenhetsutbyte med kyrkvärdar från andra församlingar.

Mer info om kursen hittar du här: Baskurs för nya kyrkvärdar
För att boka kontakta bokningen på bokningen@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 01.