BESLUT OM SOMMAREN

(COVID-19)

Uppdaterat den 2 juni 2021

Stiftsgården i Rättvik fortsätter att anpassa oss till kraven som pandemin ställer på oss. Detta gäller från nu.

Kurser

När vi erbjuder kurser är det med efterlevnad av alla myndighetsregler och riktlinjer.

Matlådor och matkassar

Vi fortsätter att sälja matlådor måndagar till fredagar i vår drive thru till och med den 24 juni.

Sommarens läger och konfirmation

Stiftsgården har idag, den 2 juni, fattat beslut om att genomföra flera av sommarens läger, dock i något omställd form. Alla som är anmälda till konfirmation hos oss kommer att kunna konfirmeras. Utöver konfirmandlägren bjuder vi in till solisläger (läger för sommarvolontärer) och familjelägret Se hit. Övriga läger är inställda i år och återkommer nästa år.

Se beslutet här: Information lägersommaren 2021 på Stiftsgården Rättvik

Välkommen till Stiftsgården Rättvik om du inte uppvisar symtom som kan tyda på Corona!

Stiftsgården Rättvik ingår i Västerås stifts krisledningsfunktion, som har tät kontakt med och följer direktiv från nationella kyrkokansliet, Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och WHO.

Ledningsgruppen håller tät kontakt och veckomöten och anpassar vår verksamhet kontinuerligt. Vi uppmanar till att hålla avstånd, möblerar och dukar för att underlätta det och vi sprittvättar beröringsytor.

Vi har inga andra regler och råd än vad svenska myndigheter sätter upp. Dessa är i korthet:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Är du själv sjuk – stanna hemma. Detta gäller både personal och gäster.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.

Mer information finns på https://www.krisinformation.se/ och https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi gör kontinuerligt riskbedömningar av våra evenemang med hjälp av Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömning och fattar individuella beslut om vart och ett.

Vi har valt en generös linje avseende möjligheten till ombokning. Enskilda eller grupper som vill skjuta fram sina besök hos oss får göra det i samråd med oss. Vi hjälps åt för att hitta andra tider.