ANGÅENDE CORONA-VIRUSET

(COVID-19)

Uppdaterat den 14 oktober 2020

Stiftsgården har dragit ner

Vår restaurang är för närvarande stängd tills vidare då vi värnar om våra gruppbokningar och kursdeltagares trygghet och hälsa. Beslut om nyöppning fattas senare i höst.

Läs det senaste brevet av föreståndaren nedan:

Brev från föreståndaren, 7 oktober 2020

Till konfirmander, ledare och sommarvolontärer

Västerås stifts ledningsgrupp har, utifrån det faktum att spridningen av Covid-19 fortsätter att öka bland unga människor, förlängt det tidigare beslutet om att inte genomföra läger och arrangemang för ungdomar. Den del av beslutet som berör Stiftsgården i Rättvik lyder:
Avråda församlingar och pastorat, tillika Stiftsgården Rättvik och Finnåkers kursgård, att inte genomföra lägerverksamhet för personer 14-25 år som innebär:
a. Övernattning
b. Geografiskt mixade grupper, även inom en kommun/församling
Beslutet gäller från den 17 oktober 2020 till den 12 november 2020 , med möjlighet till förlängning om situationen så kräver det.
Naturligtvis tycker vi att detta är mycket ledsamt, men vi kommer att följa rekommendationen för att försöka bidra till minskad smittspridning. Vi hoppas, tror på och ber för bättre tider och längtar efter att få välkomna er till Rättvik igen!

Välkommen till Stiftsgården Rättvik om du inte uppvisar symtom som kan tyda på Corona!

Stiftsgården Rättvik ingår i Västerås stifts krisledningsfunktion, som har tät kontakt med och följer direktiv från nationella kyrkokansliet, Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och WHO.

Ledningsgruppen håller tät kontakt och veckomöten och anpassar vår verksamhet kontinuerligt. Vi uppmanar till att hålla avstånd, möblerar och dukar för att underlätta det och vi sprittvättar beröringsytor.

Vi har inga andra regler och råd än vad svenska myndigheter sätter upp. Dessa är i korthet:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Är du själv sjuk – stanna hemma. Detta gäller både personal och gäster.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.

Mer information finns på https://www.krisinformation.se/ och https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi gör kontinuerligt riskbedömningar av våra evenemang med hjälp av Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömning och fattar individuella beslut om vart och ett.

Vi har valt en generös linje avseende möjligheten till ombokning. Enskilda eller grupper som vill skjuta fram sina besök hos oss får göra det i samråd med oss. Vi hjälps åt för att hitta andra tider.