ANGÅENDE CORONA-VIRUSET

(COVID-19)

Uppdaterat den 30 mars 2020

Stiftsgården drar ner men prioriterar restaurangverksamheten – öppen sex dagar i veckan

Vi ställer nu in och ställer om alla kurser och läger i april och maj 2020. Läs det senaste brevet av föreståndaren nedan:

Brev från föreståndaren 30 mars 2020

Brev från föreståndaren 25 mars 2020.

Välkommen till Stiftsgården Rättvik om du inte uppvisar symtom som kan tyda på Corona!

Stiftsgården Rättvik ingår i Västerås stifts krisledningsfunktion, som har tät kontakt med och följer direktiv från nationella kyrkokansliet, Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och WHO.

Ledningsgruppen håller dagliga möten och anpassar vår verksamhet kontinuerligt. Vi sprittvättar nu alla beröringsytor i alla rum vid varje städning. I restaurangen erbjuder vi nu bordsservering.

Vi har inga andra regler och råd än vad svenska myndigheter sätter upp. Dessa är i korthet:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Är du själv sjuk – stanna hemma. Detta gäller både personal och gäster.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.

Mer information finns på https://www.krisinformation.se/ och https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi gör kontinuerligt riskbedömningar av våra evenemang med hjälp av Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömning och fattar individuella beslut om vart och ett. Då det nu kommit en rekommendation om att i möjligaste mån även begränsa icke nödvändiga resor inom Sverige kommer även detta att vägas in i våra analyser och beslut.

Vi har valt en generös linje avseende möjligheten till ombokning. Enskilda eller grupper som vill skjuta fram sina besök hos oss får göra det i samråd med oss. Vi hjälps åt för att hitta andra tider.