ANGÅENDE CORONA-VIRUSET

(COVID-19)

Uppdaterat den 2 december 2020

Stiftsgården har dragit ner

Tyvärr har vi fått lov att dra ner ännu mer på grund av pandemin. Under december och januari är all ordinarie verksamhet på plats inställd. Vi är dock glada över att kunna hålla vår drive thru öppen under december. Mer info här. Vi kommer också att sälja julkassar. Välkomna!

Information om januari kommer senare.

Läs det senaste brevet av föreståndaren nedan:

En hoppfull hälsning från föreståndaren i adventstid

Välkommen till Stiftsgården Rättvik om du inte uppvisar symtom som kan tyda på Corona!

Stiftsgården Rättvik ingår i Västerås stifts krisledningsfunktion, som har tät kontakt med och följer direktiv från nationella kyrkokansliet, Folkhälsomyndigheten, Utrikesdepartementet och WHO.

Ledningsgruppen håller tät kontakt och veckomöten och anpassar vår verksamhet kontinuerligt. Vi uppmanar till att hålla avstånd, möblerar och dukar för att underlätta det och vi sprittvättar beröringsytor.

Vi har inga andra regler och råd än vad svenska myndigheter sätter upp. Dessa är i korthet:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Är du själv sjuk – stanna hemma. Detta gäller både personal och gäster.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Smittämnen fastnar lätt på händerna. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
  • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen. Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun.

Mer information finns på https://www.krisinformation.se/ och https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vi gör kontinuerligt riskbedömningar av våra evenemang med hjälp av Folkhälsomyndighetens verktyg för riskbedömning och fattar individuella beslut om vart och ett.

Vi har valt en generös linje avseende möjligheten till ombokning. Enskilda eller grupper som vill skjuta fram sina besök hos oss får göra det i samråd med oss. Vi hjälps åt för att hitta andra tider.