Ekoteologi i praktiken

Steg 1 den 24-26 oktober 2022 på Stiftsgården Rättvik
Steg 2 den 7 februari 2023 digitalt
Steg 3a den 13-15 mars 2023 på Stiftsgården Rättvik
Steg 3b den 15-17 mars 2023 på Stiftsgården Rättvik
Steg 4 den 25 maj 2023 digitalt

Stiftsgården Rättvik bjuder in till en kurs för dig som vill leda regionala utbildningar av personer, som i sin tur ska kunna leda arbetet med hållbarhetsfrågor vidare i sina församlingar och pastorat. Kanske är du stiftsanställd eller verkar på en stiftsgård, folkhögskola eller i ett större pastorat. Vi vänder oss till dig som har viljan och förmågan att leda och driva förändringsarbete.

Du får fördjupad kunskap kring ekoteologi och praktiska redskap och metoder att använda i arbetet för ett hållbart samhälle och för en kyrka som driver klimatomställning. Tillsammans med andra ansvariga för hållbarhetsfrågor och –processer erbjuder vi kollegiala sammanhang för utvecklingsarbete samt handledning och stöd i ditt utbildningsprojekt. Utbildningen ingår i och subventioneras av medel från Färdplan för klimatet https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-fardplan-for-klimatet-

Välkommen!

Mer info om kursen hittar du här: Ekoteologi i praktiken, folder
Se även: Ekoteologi i församlingen
För frågor är du välkommen att kontakta oss på program@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 00 vxl.
För bokning vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan med besked om du fått plats.

Gör din anmälan här!