Ekoteologi i praktiken

Steg 1 den 25-28 september 2023 på Stiftsgården Rättvik
Steg 2 digitalt
Steg 3a på Stiftsgården Rättvik
Steg 3b på Stiftsgården Rättvik
Steg 4 digitalt

Stiftsgården Rättvik vill genom den här nya och unika utbildningen ge kunskap, vägledning och verktyg till dig som vill leda utbildningar av personer, som i sin tur ska kunna leda arbetet med hållbarhetsfrågor vidare i sina församlingar och pastorat. Vi kallar det för att ”utbilda utbildare”. Kanske är du stiftsanställd eller verkar på en stiftsgård, folkhögskola eller i ett större pastorat. Vi vänder oss till dig som har viljan och förmågan att leda och driva förändringsarbete.

Du får fördjupad kunskap kring ekoteologi och praktiska redskap och metoder att använda i arbetet för ett hållbart samhälle och för en kyrka som driver klimatomställning. Tillsammans med andra ansvariga för hållbarhetsfrågor och –processer erbjuder vi kollegiala sammanhang för utvecklingsarbete samt handledning och stöd i ditt utbildningsprojekt. Utbildningen ingår i och subventioneras av medel från Färdplan för klimatet https://www.svenskakyrkan.se/svenska-kyrkans-fardplan-for-klimatet- och samkörs till stora delar med ”Ekoteologi i församlingen”.

Välkommen!

Mer info om kursen: Ekoteologi i praktiken, folder
För frågor är du välkommen att kontakta oss på program@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 00 vxl.
För bokning vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan med besked om du fått plats.

Gör din anmälan här!