Tillsammans gör  vi skillnad

Tillsammans med dig gör Stiftsgården Rättvik skillnad den 6-9 maj 2022  #fairtradechallenge

Stiftsgården Rättvik serverar Fairtrade fika och Fair frukost. Kaffe, te, socker, chokladdryck och våra bananer är märkta med Fairtrade och det gör skillnad för odlare och klimatet. När du fikar eller äter frukost hos oss den här veckan 9-15 maj 2022 så kan du få mer information om: Vad Fairtrade är och vad det gör för skillnad.

Extra Fairtrade-fika blir det som dessert till lunchen på fredag.

Årets stora fikautmaning är här! Med Fairtrade Challenge vill vi synliggöra människorna bakom de råvaror som många av oss förknippar med  fikapausen. Genom att fika Fairtrade uppmärksammar vi i år vikten av att odlarna får  bättre möjligheter att anpassa sig till klimatförändringarna. För det är de människor som odlar kaffet, kakaon och bananerna vi fikar som har bidragit minst till det förändrade klimatet – samtidigt är det de som drabbas hårdast. För att odlarna ska ha en chans att anpassa sig till klimatutmaningarna behöver deras inkomster öka och de måste få bättre möjligheter att investera i ett mer hållbart jordbruk. Därför behövs Fairtrade! En hållbar handel är en förutsättning för att odlarna ska få ökad motståndskraft, kunna trygga sin framtida försörjning och fortsätta odla världens mat. Det kan kännas tröstlöst med utmaningar som klimatkrisen och fattigdomsbekämpning. Men tillsammans kan vi förändra. Att fika schysst är en bra början.

Säkra påtåren – fika Fairtrade!

De som odlar vårt kaffe står inför sin största utmaning hittills. Klimatförändringarna har stor påverkan på den globala jordbruksproduktionen. Därmed hotas försörjningen för miljontals odlare världen över.

Att fika Fairtrade är ett enkelt sätt att bidra till att odlare får schyssta villkor och bättre möjligheter att tackla klimatutmaningarna. Ju fler vi blir som fikar Fairtrade desto större skillnad gör vi för de människor som odlar råvarorna till vårt fika.

Fika Fairtrade – för odlarnas och klimatets skull!

Du kan läsa mer på fairtrade.se och fairtradechallange.se.