Grönyteskötsel med maskinvisning

Fortbildning för kyrkväktare, kyrkogårdsvaktmästare och parkförvaltningsarbetare
4-5 september 2018

Skillnaden mellan en väl skött och en illa skött grönyta är milsvid. Ofta är det dessutom grönytan som är det första som möter besökaren så redan där kan vi påverka hur besökaren kommer att uppfatta oss. Nu finns möjligheten att öka kunskapen kring grönyteskötsel med hjälp av denna kurs som både tittar på skötsel, underhåll och maskiner. Kursledare är Hans Bill och maskinvisningen står Maskinexperterna från Hudiksvall för. För mer information om programmet och priser, se nedan.

Läs mer om kursen och priser här: Grönyteskötsel med maskinvisning

För mer information kontakta Lotta Lirkas på 010-160 80 62 eller lotta.lirkas@svenskakyrkan.se
För bokning kontakta oss på 010-160 80 01 eller bokningen@stiftsgarden.org

Välkommen!