Grönyteskötsel med maskinvisning

Skillnaden mellan en väl skött och en illa skött grönyta är milsvid. Ofta är det dessutom grönytan som är det första som möter besökaren så redan där kan vi påverka hur besökaren kommer att uppfatta oss. Nu finns möjligheten att öka kunskapen kring grönyteskötsel med hjälp av denna kurs som både tittar på skötsel, underhåll och maskiner. Kursledare är Hans Bill och maskinvisningen står Maskinexperterna från Hudiksvall för. För mer information om programmet och priser, se nedan.

Grönyteskötsel med maskinvisning, 4-5 sept 2018

Varmt välkommen!