Konfirmationsläger

Konfirmationen

Hos oss konfirmeras ungdomar i regel det år de fyller 15 år, ledare och konfirmander bor tillsammans på våra lägergårdar.
Dagarna brukar vara indelade så att lektioner äger rum på förmiddagen medan det på eftermiddagen organiseras aktiviteter av olika slag. Före konfirmationen anordnar Stiftsgården sommarläger dit alla som anmält sig till konfirmationsläsning inbjuds från det år de fyller 11. Sommarveckan är avsedd för att lära känna Stiftsgården och andra barn, där lek och allvar blandas i skön gemenskap tillsammans med ledare som ofta tidigare varit konfirmander på Stiftsgården. Året före konfirmationen bjuds dessutom alla in till ett förläger.

Kontakt

Hittar du inte svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta vår konfirmandadministratör
Jenny Knapp på konfirmand@stiftsgardenrattvik.se eller telefon 010-160 80 75.

Anmälan

Anmälan kan göras tidigast från det år barnet fyller 7 år.
I februari året innan det är dags för konfirmation skickas en inbjudan ut via e-post. Platsen avbokas per automatik om inget svar inkommer. Förtur ges till de som har äldre syskon som redan konfirmerats på Stiftsgården, syskonregistrering sköter vårdnadshavare via ”mina sidor”.
Inloggning till ”mina sidor”, www.konfirmand.stiftsgardenrattvik.se
Tänk på att det är viktigt att ni håller oss uppdaterade med rätt kontaktuppgifter så att vi kan nå er.

Stiftsgårdskonfirmand

Våra konfirmationsläger är mycket populära och många står i kö från ung ålder för att vara säker på att få en plats. Hos oss får konfirmandens liv stå i centrum. Utifrån egna livsfrågor utforskar vi och prövar kristen tro och kristna värderingar tillsammans med erfarna ledare och äldre ungdomar. Vi varvar arbetspass och aktiviteter av olika slag. Konfirmationslägret är totalt fyra veckor, en vecka över påskhelgen och tre veckor på sommaren. Till det kommer en förträff med både konfirmander och föräldrar i januari och en återträff i september för alla som varit på gården under sommaren. Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum i Rättviks kyrka som ligger intill Stiftsgården.