Konfirmationsläger

– med dig i centrum!

Våra konfirmationsläger är mycket populära och många står i kö från ung ålder för att vara säker på att få en plats. Hos oss får konfirmandens liv stå i centrum. Utifrån egna livsfrågor utforskar vi och prövar kristen tro och kristna värderingar tillsammans med erfarna ledare och äldre ungdomar. Vi varvar arbetspass och aktiviteter av olika slag. Konfirmationslägret är totalt fyra veckor, en vecka över påskhelgen och tre veckor på sommaren. Till det kommer en förträff med både konfirmander och föräldrar i januari och en återträff i september för alla som varit på gården under sommaren. Själva konfirmationsgudstjänsten äger rum i Rättviks kyrka, som ligger intill Stiftsgården.

Våra konfirmationsläger är väldigt populära och blir snabbt fullbokade. Det är först till kvarn som gäller så var ute i god tid!

Hur fungerar det att vara konfirmand på Stiftsgården? Här nedan finns information till dig som funderar på att konfirmera dig på Stiftsgården eller till dig som har ett barn som vill konfirmera sig hos oss.

Anmälan

Anmäl ditt barn/ungdom här! Kom ihåg att anmälan tidigast kan göras från det år barnet fyller 7 år. På våren året innan det är dags för konfirmation skickas en blankett ut där ni får möjlighet att välja vilken period som passar bäst för er. Om inget svar inkommit avbokas platsen automatiskt. Förtur ges till de som har äldre syskon som redan konfirmerats på Stiftsgården. En bekräftelse på anmälan kommer med posten inom några veckor. Tänk på att det är viktigt att ni håller oss uppdaterade med rätt kontaktuppgifter så att vi kan nå er.

Ålder

Hos oss konfirmeras ungdomar i regel det år de fyller 15, undantag förekommer dock.

Boende

Konfirmanderna bor på någon av våra lägergårdar. Förutom en ungdomspräst finns även flera ledare tillgängliga och ledarna bor också tillsammans med konfirmanderna.

Schema

Dagarna brukar vara indelade så att lektioner äger rum på förmiddagen medan det på eftermiddagen organiseras aktiviteter av olika slag.

Före konfirmationen

Stiftsgården anordnar sommarläger dit alla som anmält sig till konfirmationsläsning inbjuds från det år de fyller 11. Sommarveckan är avsedd för att lära känna Stiftsgården och andra barn, där lek och allvar blandas i skön gemenskap tillsammans med ledare som ofta tidigare varit konfirmander på Stiftsgården. Året före konfirmationen bjuds dessutom alla in till ett förläger.

Kontakt

Hittar du inte svar på din fråga är du alltid välkommen att kontakta oss på konfirmand@stiftsgardenrattvik.se