Kyrkvärdskurser på Stiftsgården

hösten 2018

Under denna rubrik finner du alla våra kyrkvärdskurser. Varje kurs har en egen sida och program. För en samlad bild se vår programfolder nedan.

Kyrkvärdskurser ht 2018 – vt 2019