Odla dig ur krisen

Nytt datum kommer snart.

”Odla dig ur krisen – hållbar trädgård” vill bidra till ökat engagemang för hållbart odlande. Kunskap och inspiration i teori och praktik för dig som vill höja din självförsörjningsgrad där du lever och verkar. Programmet innehåller en blandning av föredrag, reflektioner, praktiska moment och tid för utbyte av erfarenheter tillsammans med andra odlingsintresserade.

Medverkande Johannes Wätterbäck/Farbror Grön, den välkända odlaren, bloggaren och författaren. Han pratar odlingsteori och ger praktiska tips om att odla sig ur krisen.

Det handlar om att odla utifrån ett krisperspektiv. Fokus ligger dels på att tänka kris och vad man kan behöva ha i buffert, och odlingsmässigt att så vid flera tidpunkter helt utan värme eller växtbelysning och under hela året. Vad ska vi satsa på för grödor, vilka ger bäst avkastning, hur gör vi vårt eget gödsel, hur lagrar vi grödorna och hur skyddar vi växterna? Föreläsningen tar även upp hur man kan samplantera och om att odla mycket på liten yta.

Mer info om kursen kommer snart.
För frågor vänligen kontakta oss på ulrika.knutsson@svenskakyrkan.se eller 010-160 80 68.
För bokning vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt med besked om du fått plats.

Gör din anmälan här!