Projekt

”Värderingsförändring och klimatkrisens andliga och existentiella aspekter”, steg 1.
Ett projekt inom Svenska Kyrkans färdplan för klimatet.

Stiftsgården Rättvik har initierat och lett projektet under 2021-februari 2022. Syftet har varit att skapa ett nätverk och arbeta fram en modell för reflektion kring klimatkrisens andliga och existentiella aspekter.                                                                                                         

”Värderingsförändring och klimatkrisens andliga och existentiella aspekter”, steg 2.
Stiftsgården Rättvik har ansökt om färdplansmedel för en fortsättning på projektet, som innebär att modellen omsätts i praktiken i samarbete med det nätverk som har skapats och eventuellt nya tillkommande aktörer.

Kontakt: Pontus Gunnarsson, föreståndare Stiftsgården Rättvik, pontus.gunnarsson@svenskakyrkan.se