Projekt

”Värderingsförändring och klimatkrisens andliga och existentiella aspekter”.
Ett projekt inom Svenska Kyrkans färdplan för klimatet.

Stiftsgården Rättvik har initierat och leder projektet. En förstudie gjordes under 2021-februari 2022. Syftet var att skapa ett nätverk och arbeta fram en modell för reflektion kring klimatkrisens andliga och existentiella aspekter.                                                                                                         

I steg 2 omsätts modellen i praktiken i samarbete med det nätverk som har skapats och nya tillkommande aktörer.

Inom ramen för projektet erbjuds bl a utbildningar för regionala och lokala aktörer, som sedan får i uppdrag att lyfta frågorna vidare i sina respektive sammanhang.

Länk till kursen Ekoteologi i församlingen, oktober 2022 – maj 2023

Kontakt:
Pontus Gunnarsson, föreståndare Stiftsgården Rättvik, pontus.gunnarsson@svenskakyrkan.se
Jannike Wåhlberg, projektledare Stiftsgården Rättvik, jannike.wahlberg@svenskakyrkan.se