Rättviksseminariet

Ett av Stiftsgården Rättviks viktiga bidrag in i Svenska kyrkans Färdplan för klimatet är kompetensen och engagemanget som finns i Rättviksseminariet. I den gruppen ingår vetenskapligt högt meriterade personer inom såväl naturvetenskap som teologi. Genom sina nätverk knyter de ytterligare personer till kurser och möten som de anordnar och medverkar i.

Kurser där naturvetenskap och teologi möts om klimat, miljö och resurser:
2020  Kurs 1    Jorden är begränsad, men är människan omättlig?
2020  Kurs 2    Ekoteologisk omvändelse – människan i relation till övrigt liv
2021  Kurs 3    Pengarna eller livet, dags att vända om? – fallet med kyrkans skog:
”       3a  Tro, pengar, skog – hur hänger de ihop?
”       3b  Vi arbetar oss fram mot förståelse och handlingskraft
”       3c  Kyrkan, klimatet och vår skog. Omvändelse – men vart och hur?
2022  Kurs 4  Det är aldrig så mörkt som före gryningen – att leva tillsammans inom planetens och kärlekens gränser

Kontakt:
Kontakta Rättviksseminariet via Stiftsgårdens föreståndare: pontus.gunnarsson@svenskakyrkan.se