Vill du skicka med en bild? Maila den till gustav.danielsson@svenskakyrkan.se ange din rubrik som ämne.

Skicka in din berättelse

1 + 6 = ?