Vill du skicka med en bild? Maila den till gustav.danielsson@svenskakyrkan.se ange din rubrik som ämne.

Skicka in din berättelse

0 + 1 = ?