Att vara sommarvolontär är en blandning av att vara på läger och att sommarjobba. Vissa dagar jobbar du i storköket med för- och efterarbete runt måltiderna, underhåll av matsalar och disken.  Andra dagar dagar jobbar du med att hålla hela gården utseendemässigt i topptrim. Asfaltsytor ska sopas, rabatter rensas, trädgården finputsas, lokaler möbleras och sopor tas om hand. Reparationer, renoveringar och olika projekt kan också komma i fråga.

Ungefär en tredjedel av dagen är arbete och övrig tid deltar du tillsammans med alla andra ungdomar på gården i olika fritidsaktiviteter.

I och med att det är ett volontärarbete får du ingen lön förutom resa, kost och logi. Du får också rabattt på kommande Trettonhelgsläger.