Sommarvolontär

För dig som är 17 och 18 år

Att vara sommarvolontär är en blandning av att vara på läger och att arbeta. Samtidigt som man får ta del av alla roliga aktiviteter och dela boende och gemenskap med sina deltagarkompisar får man känna på hur det är att ha ansvar, jobba för sitt uppehälle och vara en förebild för yngre lägerdeltagare. Alla sommarvolontärer är här i tre veckor där man har ett rullande schema med arbete sju timmar per dag i kök/servering och på vaktmästeriet, var fjärde dag är man ledig. På fritiden anordnas aktiviteter med allt från bad, lekar och disco till mer seriösa diskussioner om tro och livsfrågor. Tillsammans med de andra ungdomarna på gården delar vi måltider och går på andakter varje dag.

För mer information om att vara sommarvolontär vänligen kontakta oss på 010-160 80 08 eller gustav.danielsson@svenskakyrkan.se

Anmälan sker via länken nedan. Kryssa endast i sommarvolontär där du frågas om önskad roll.

Välkommen till gemenskapen på Stiftsgården!