Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom

En kurs för vuxna som möter barn och ungdomar i sitt yrke och i vardagslivet.
Kursen är en internationell utbildning som i Sverige samordnas av NASP – Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska Institutet

16 – 17 februari 2022

FULLBOKAD

Första hjälpen till psykisk hälsa – ungdom
Utbildningen är på 14 timmar fördelat på två dagar och vi kommer att arbeta med Första hjälpen-programmet med särskild inriktning mot ungdomar i åldersgruppen 12-18 år. Kursen tar upp psykiska sjukdomar hos unga personer bland annat depression, ångestsjukdom och ätstörningar. Kursen vill även ge ökad kunskap om självdestruktivt beteende och självmord bland ungdomar.

Som Första hjälpare får du lära dig att stödja och uppmuntra en drabbad tills ett tillfälligt kristillstånd är över eller tills den unga fått lämplig professionell hjälp. Utbildningen ger ökade kunskaper om psykiska sjukdomar och lär ut en handlingsplan som hjälper dig att bli en Första hjälpare.

Vid kursen får du också en bok om Första hjälpen till psykisk hälsa-ungdom till ett värde av 500 kr. Efter genomförd kurs får du ett intyg från NASP, Karolinska institutet.

FULLBOKAD
Mer info om kursen: Första hjälpen till psykisk hälsa, folder
För frågor vänligen kontakta oss på program@stiftsgardenrattvik.se eller 010-160 80 00.
För anmälan vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart som möjligt med besked om du fått plats.

Gör din intresseanmälan här!