Stiftsgården behövs – vi behöver hjälp

Stiftsgården är en viktig plats för många och vi vet att många bryr sig om oss i böner och annan omsorg.
Nu i denna kris är jag dock tvungen att skriva dessa rader med vädjan om utökad hjälp.

I mars tappade vi nästan 90 % av våra intäkter och försökte snabbt ställa om.
Vi har gjort allt vi kunnat för att klara krisen och Västerås stift har tagit ansvar, dels genom att tidigarelägga
utbetalning av vårt verksamhetsbidrag och dels genom ett extra ekonomiskt tillskott.

Men krisen är inte över.

Har du möjlighet att skänka en gåva till Stiftsgården Rättvik? Det kan ske anonymt eller offentligt med namn.
Nedan hittar du Swish-nummer och här kan du följa insamlingsresultat.

Swish 123 037 60 61

Klicka här för att komma till QR-koden som är kopplad till swishnumret ovan.

Du som vill att ditt namn ska publiceras på hemsidan skriver meddelandet ”offentligt” i din swish.
Alla övriga summor kommer att klumpas ihop och redovisas anonymt.

Om du föredrar att använda bankgiro kontakta Anna-Britta Backlund annabritta.backlund@svenskakyrkan.se för instruktioner.

Tidigare i våras lades en hemsida upp till stöd för Stiftsgården. Där publicerades minnen härifrån.
Du kan läsa dem här https://tackstg.se/index.html

Pontus Gunnarsson
Föreståndare
Stiftsgården Rättvik