KURSER VÅREN 2019

Nedan hittar du våra kurser för våren 2019. Om du klickar på en kurs kommer du till kurssidan där du hittar mer information om respektive kurs. Välkommen att lära nytt hos oss!

Baskurs för nya kyrkvärdar 8-10 mars 2019
Psykisk ohälsa 11-12 mars 2019
Kyrkvärd i andakt och bön, 12-14 april 2019
Allergi och överkänslighet 23-24 april 2019
Kyrkvärd i och med församlingen, 10-12 maj 2019
Lust att skriva 14-16 juni 2019