Stiftsgården Rättvik fyller 70 & 80 år under nådens år 2022
Stiftelsen grundades för 80 år sedan, gården invigdes för 70 år sedan.
Vi bjuder in dig som varit med och burit Stiftsgården under åren: personal, medverkande, deltagare, ideella, boende och andra.
Tillsammans med dig gör vi Stiftsgården till en extra sjudande mötesplats under helgen. Med plats för återseenden reflekterar vi kring Stiftsgårdens betydelse då, nu och i framtiden.

Berättelser från Stiftsgården i Rättvik

Det har gått 80 år sedan vår verksamhet började och 70 sedan Stiftsgården invigdes på sin nuvarande plats vid Kyrkudden, 305 steg från Rättviks kyrka. Oräkneliga minnen har skapats under dessa 70-80 år och många har fått sina liv förändrade. Dessa berättelser från Stiftsgården vill vi nu samla.

Vem som helst som har något att berätta från Stiftsgården får skicka in sin berättelse. De rangordnas inte på något sätt, varken i tid eller utifrån vem som skrivit dem, utan de läggs helt enkelt ut i den ordning de kommer in.

Din berättelse får vara kort eller lång, handla om ett enstaka minne eller omfatta en längre tid. Ditt språk är ditt och vi rättar ytterst försiktigt (bara om det är uppenbart att det är fråga om rena skriv- eller stavfel). Det här ska vara ett jämställt berättande och ingens berättelse är viktigare än någon annans – det är ju vår gemensamma Stiftsgård.

Vi rekommenderar att du lägger lite tankemöda på att ge din berättelse en tydlig rubrik som säger något om vad läsaren har att hämta i just din berättelse.

Välkommen med din berättelse – insamlandet börjar här!

Pontus Gunnarsson
Föreståndare för närvarande

Pod med samtal om Stiftsgårdens historia

Tidigare husmor och stiftsgårdsföreståndaren
Margareta ”Detan” Barkewall Lindborg och
stiftsgårdsmedarbetaren Ulrika Knutsson.
Inspelat maj och juni 2022.

JUBILEUMSINSAMLING

Barn och unga ska ha en framtid. Stiftsgården Rättvik vill bidra till klimatomställningen och skapa lokalproducerad el. Skänk ett bidrag till vår jubileumsinsamling för en klimatsmart solcellsanläggning på Stiftsgården.

Sätt in ditt bidrag här: 
Swish 123 037 60 61
eller Bankgiro 470-0050
Inget bidrag är för litet eller för stort.

För alla som bidrar med minst 500 kr och bifogar sitt eget namn eller namnet på någon som ska uppmärksammas publicerar vi namnet på vår soltavla. Märk betalningen ”sol” och skriv namnet vid din inbetalning. Ta med dina vänner, gamla och nya för att uppleva Stiftsgården.

Gör din intresseanmälan här!