JUBILEUMSINSAMLING

Barn och unga ska ha en framtid. Stiftsgården Rättvik vill bidra till klimatomställningen och skapa lokalproducerad el. Skänk ett bidrag till vår jubileumsinsamling för en klimatsmart solcellsanläggning på Stiftsgården.

Sätt in ditt bidrag här: 
Swish 123 037 60 61
eller Bankgiro 470-0050
Inget bidrag är för litet eller för stort.

För alla som bidrar med minst 500 kr och bifogar sitt eget namn eller namnet på någon som ska uppmärksammas publicerar vi namnet på vår soltavla. Märk betalningen ”sol” och skriv namnet vid din inbetalning. Ta med dina vänner, gamla och nya för att uppleva Stiftsgården.

UTSTÄLLNING I LINDESBERGSRUMMET

Vi firar vårt 70-80 års jubileum med en utställning om vår historia här på Stiftsgården. Den hittar du på andra våningen i hotellet längst bort vid rummen i serie 50–talet.

En spännande och utförlig berättelse med bilder, tidningsklipp och material från händelser, personer och aktiviteter under Stiftsgårdens olika tidsperioder.

Utställningen är sammanställd av Margareta ”Detan” Barkewall Lindborg som varit här på Stiftsgården sedan 50-talet.

Berättelser från Stiftsgården

Berättelser från Stiftsgården i Rättvik

Det har gått 80 år sedan vår verksamhet började och 70 sedan Stiftsgården invigdes på sin nuvarande plats vid Kyrkudden, 305 steg från Rättviks kyrka. Oräkneliga minnen har skapats under dessa 70-80 år och många har fått sina liv förändrade. Dessa berättelser från Stiftsgården vill vi nu samla.

Vem som helst som har något att berätta från Stiftsgården får skicka in sin berättelse. De rangordnas inte på något sätt, varken i tid eller utifrån vem som skrivit dem, utan de läggs helt enkelt ut i den ordning de kommer in.

Din berättelse får vara kort eller lång, handla om ett enstaka minne eller omfatta en längre tid. Ditt språk är ditt och vi rättar ytterst försiktigt (bara om det är uppenbart att det är fråga om rena skriv- eller stavfel). Det här ska vara ett jämställt berättande och ingens berättelse är viktigare än någon annans – det är ju vår gemensamma Stiftsgård.

Vi rekommenderar att du lägger lite tankemöda på att ge din berättelse en tydlig rubrik som säger något om vad läsaren har att hämta i just din berättelse.

Välkommen med din berättelse – insamlandet börjar här!

Pontus Gunnarsson
Föreståndare för närvarande

Pod med samtal om Stiftsgårdens historia

Tidigare husmor och stiftsgårdsföreståndaren
Margareta ”Detan” Barkewall Lindborg och
stiftsgårdsmedarbetaren Ulrika Knutsson.
Inspelat maj och juni 2022.

Historik:
Idag är Stiftsgården Rättvik den äldsta fortfarande aktivt levande stiftsgården i Sverige

Biskop John Cullberg såg behovet av en plats för att möta familjer som för första gången skulle få semester (två veckor, enligt 1938 års semesterlag). 1942 startades verksamheten, då inne i Rättviks församlingshem. 1952, tio år efter grundandet, invigdes gården vid Siljans strand där den ligger idag. Redan i den ursprungliga syftesparagrafen fastslås att barn och unga ska ha en särskild plats hos oss. Konfirmander, ungdomar, pigor och drängar – idag volontärer – har alltid haft en fristad där de fått vistas i en kristen gemenskap med dagliga andakter, sång och bibelläsning.

Under åren har många grupper och församlingar besökt gården. Många är de läger och kurser som Stiftsgården ordnat för konfirmander och andra som velat utveckla sin tro och sina liv i skapelsen. Den har varit en mötesplats med världen såväl genom sång och musik som genom alla sina gäster. Olika fokus har funnits genom åren, men verksamheten har alltid speglat sin samtid. Vi har fått många vänner bland alla som tillbringat kortare eller längre tid här. Kriser har kommit och gått, men Stiftsgården har klarat sig genom dem. Många konfirmander har bevarat gården i sina hjärtan och återkommer hit som ledare eller besökare. Många har också fortsatt sitt värv inom kyrkan i olika yrken och uppgifter. Minnen har skapats och livslånga relationer etablerats.

Nu när vi fyller 70 & 80 år vill vi fira det tillsammans med alla som vill dela glädjen här på Stiftsgården. En viktig del av firandet är att alla ska få bidra, var och en eller tillsammans. Vi vill mötas kring aktiviteter från förr och nu. Ett aktivt återseende och ett möte med det som händer på Stiftsgården i vår tid. Samtidigt vill vi ta er med i en framtidsspaning på väg ytterligare 70-80 år in i framtiden.

Välkommen!

Pontus Gunnarsson
Föreståndare Stiftsgården Rättvik