PÅSK PÅ STIFTSGÅRDEN

2023

Den kristna påsken är på många sätt ett koncentrat av livet. En otrolig mix av djup och yta, allvar och lek,
sorg och glädje. På Stiftsgården kan du vara med och dela denna röra.
Vi inbjuder alla som vill, både familjer och enskilda, att fira påsk tillsammans med oss. Ett firande där vi
möts över generationsgränserna, får möjlighet att samtala och reflektera över påskens kristna innebörd och traditioner men också leka en del av dem i gudstjänst.

Mer info om påskfirandet 2023 kommer snart.

För anmälan vänligen kontakta oss på 010-160 80 00 eller bokningen@stiftsgardenrattvik.se
Vänligen kontakta oss för mer information på 010-160 80 00 eller info@stiftsgardenrattvik.se